Home > ข่าวการศึกษา > ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 21, 2014

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

676579.JPG

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแบหอ, โรงเรียนบ้านกูวา , โรงเรียนสะเอะใน, โรงเรียนบ้านสะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ โดยได้มอบนโยบายของ สพฐ. ที่ต้องการให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อ่านหนังสือออกได้ ๑๐๐ % และการนำค่านิยม ๑๒ ประการ มาบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ติดตามในเรื่องของการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยคาดหวังให้โรงเรียนได้หาวิธีการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานได้แก่ งานวิชาการ บริหารทั่วไป งานการเงิน งานนโยบายและแผน และ งานบุคลากร

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ร่วมลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน

676539.JPG

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ระหว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เพื่อสร้างเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนปากพนัง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนบ้านทวดทองและโรงเรียนวัดมุขธารา และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สร้างเครือข่าย จัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละเครือข่าย รวมทั้งจัดพี่เลี้ยงวิชาการสำหรับการขยายการเรียนการสอนไปยังสถานศึกษาในภูมิภาคที่เครือข่ายเป็นผู้ดูแล มี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม มีการจัดนิทรรศการแต่ละโรงเรียน/// จรวยพร อัตปัญญา ภาพ/รายงาน

โครงการกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

676682.JPG

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอนามน นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะหัวหน้าหน่วยราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก อบต. ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ฯลฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ นำกล่าวคำปฏิญาณตน นำร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประธานลั่นฆ้อง เปิดงานโครงการฯ มอบทุนการศึกษา มอบถุงยังชีพ ปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมการออกร้านบริหารประชาชน ของหน่วยงานราชการเพื่อบริการประชาชน ร่วมรับประทานอาหาร เดินทางกลับเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.

20 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: