Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๓๔ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Home School สพม.๑๘

สพม.๓๔ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Home School สพม.๑๘

November 25, 2014

678072.JPG

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน มาศึกษาดูงานการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วนำไปประยุกต์เปรียบเทียบให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายจงภพ ชูประทีป ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

24 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: