Home > ข่าวการศึกษา > พ่อเมืองยะลามอบแจกันดอกไม้ที่ระลึกแสดงความยินดีกับผอ.สพป.ยะลา ๒ คนใหม่

พ่อเมืองยะลามอบแจกันดอกไม้ที่ระลึกแสดงความยินดีกับผอ.สพป.ยะลา ๒ คนใหม่

November 27, 2014

679980.JPG

27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในการประชุม ในการนี้ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ได้แนะนำตัวในโอกาสที่มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คนใหม่แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และรับมอบแจกันดอกไม้ที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทั้งนี้ นางสุชาดา หีมสุหรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดยะลา รางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

27 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: