Home > ข่าวการศึกษา > ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 28, 2014

สพป.สมุทรสาคร โครงการผู้ว่า ฯ สัญจรเยี่ยมเยียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิตย์)

680110.JPG

นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายศุภชัย เจริญขำ

รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร

ร่วมโครงการผู้ว่าฯ สัญจรเยี่ยมเยียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิตย์)

ในพระราชูปถัมภ์ โดยร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีความรักและปกป้อง

สถาบันหลักของชาติ ส่งเสิรให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้หน้าที่

มีวินัยและเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร

รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด

กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน

สกลนคร แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

680216.jpg

ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เป็นประธานการแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดสกลนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร และ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินรายการแถลงข่าว สรุปภาพร่วมมีความพร้อมเป็นเจ้าภาพงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 พิธีเปิดในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุม มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้กำหนดสถานที่แข่งขันเหมาะสม ตลอดจนมีความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ซึ่งได้รับการการเปิดเผยจาก ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ตัวแทนเจ้าภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่แถลงข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด

โรงเรียนวัดทะเลบก สพป.นครปฐม เขต 1 รับโล่พร้อมเงินรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี 2557

680135.jpg

โรงเรียนวัดทะเลบก รับโล่พร้อมเงินรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี 2557

วันที่ 27 พ.ย. 57 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 ขึ้นเพื่อคัดเลือกโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ สำหรับนักเรียนและสถานศึกษาต่างๆ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน คือ การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการประเมินพฤติกรรมสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผลการประเมินปรากฏว่า โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดทะเลบก อำเภอกำแพงแสน –**ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม สำหรับภาพสวยๆและข้อมูลข่าว–** เบญญพัฒน์ สุอมรา รายงาน—-

http://www.prdnakhonpathom.com/news/3147

http://www.esanpt1.go.th/web2009

27 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: