Archive

Archive for November, 2014

หน่วยงาน สพป. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 26, 2014 Leave a comment

สพป.ตราด ต้อนรับ ผอ.สพป.ตราด คนใหม่

678177.JPG

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นายปรีดี ภูสีน้ำ ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คนใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม เพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดในเบื้องต้น และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานในปีงบประมาณและปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเตรียมวางแผนการบริหารจัดการและเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในโอกาสต่อไป…ภาพ/ข่าว : prtratedu

โครงการตำรวจจิ๋ว สพม.๓๘

678739.JPG

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย – ตาก) ได้ดำเนินโครงการ “ตำรวจจิ๋ว” ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เป็นการกระตุ้นเตือนให้เด็กนักเรียน ต้องเรียนรู้วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยจำลองโรงเรียนเป็นสถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เพื่อให้รู้ถึงหน้าที่และบทบาทของตำรวจจิ๋วในการควบคุมและป้องกันนักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนวัยเสี่ยงได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างเครือข่ายนักเรียน สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และที่สำคัญเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และชุมชนของตน ในการแจ้งเบาะแสยาเสพติดและอาชญากรรม มีการดำเนินการระบบเครือข่ายในการประสานงานของตำรวจจิ๋วสภ.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กับตำรวจสภ.ทุ่งเสลี่ยม อย่างต่อเนื่อง

สพป.ชัยนาท จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

678756.jpg

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เดินทางมาเป็นประธานพร้อมประกอบพิธีและวางพวงมาลา ในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ ค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา จังหวัดชัยนาท โดย น.ส.ศศิธร

วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท และคณะลูกเสือฯ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน มีสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือชัยนาท สโมสรลูกเสือชัยนาท ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท โรงเรียนอนุบาลชัยนาท และโรงเรียนในศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 2 เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ตรวจสอบสถานที่ที่ต้องปรับปรุงบริเวณโดยรอบค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา โดย น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท และคณะกรรมการลูกเสือฯ นำตรวจสถานที่ดังกล่าว takone ภาพ/ข่าว/พิมพ์

25 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Home School สพม.๑๘

November 25, 2014 Leave a comment

678072.JPG

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน มาศึกษาดูงานการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วนำไปประยุกต์เปรียบเทียบให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายจงภพ ชูประทีป ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

24 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.น่าน เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

November 24, 2014 Leave a comment

677888.jpg

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่ง สพป.น่าน เขต 1 ได้รับการคัดเลือกเป็นเขตพื้นที่นำร่องเข้าร่วมโครงการตามความพร้อมและความสมัครใจ จำนวน 20 เขตทั่วประเทศ จาก สพฐ. เลือกโรงเรียนตามเกณฑ์ เขตละ 15 โรงเรียน โดยมี รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 ซึ่งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้ร่วมโครงการ 15 โรงเรียน มีดังนี้ โรงเรียนบ้านน้ำงาว โรงเรียนบ้านผาตูบ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ อำเภอเมืองน่าน โรงเรียนบ้านสาลีก โรงเรียนบ้านท่ามงคล โรงเรียนบ้านจอมจันทร์วิทยาคาร อำเภอเวียงสา โรงเรียนบ้านก้อ โรงเรียน บ้านน้ำพาง อำเภอแม่จริม โรงเรียน ชุมชนบ้านนาหลวง โรงเรียบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง โรงเรียนบ้านเมืองจัง อำเภอภูเพียง โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ และโรงเรียน บ้านห้วยแฮ้ว อำเภอสันติสุข ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการพัฒนากระบวนการทำงานที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน และมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนควบคุมการดำเนินงาน และใช้กระบวนการเชิงบริหารปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในโรงเรียน เพื่อให้ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด ส่วนโครงการสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ การไปอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆที่จะเป็นตัวดึงครูออกจากห้องเรียน และดึงตัวผู้บริหารออกจากโรงเรียน ให้จำกัดให้มากที่สุด นอกจากนี้จะมีการปรับระบบการพัฒนาครูใหม่ จากเดิมที่เน้นส่งครูไปอบรมสัมมนาจนมีข้อครหาเรื่องทิ้งห้องเรียน มาเป็นการให้ครูอยู่ในห้องเรียนแล้วนำระบบการอบรมพัฒนาครูเข้าไปแทน โดยมีระบบชี้แนะการสอนงานและการแนะนำ รวมทั้งมีการถ่ายวิดีโอการเรียนการสอนแล้วให้ครูและผูบริหารร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้ครูลงมือปรับพฤติกรรมการเรียนการสอนจริง ๆ และสุดท้ายคือการปลดล็อคสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ทั้งระบบบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ และการบริหารการเงิน ทั้งนี้อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ หรือต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายในบางประเด็น ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

24 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.สตูล เข้าดูแลและมอบทุนการศึกษาให้เด็กกตัญญู

November 23, 2014 Leave a comment

677375.JPG

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล เข้ามอบทุนการศึกษาและของเยี่ยมแก่ ด.ญ.กนกสรรณ สุวรรณ นักเรียนชั้น ป.6 เด็กกตัญญูตื่นตั้งแต่เวลา 04:00 น. เพื่อช่วยผู้เป็นแม่กวาดขยะบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสตูล ทุกวันเป็นเวลาร่วม 2 ปี โดยกล่าวยกย่องความกตัญญูซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยม 12 ประการ ที่ คสช.และกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้เกิดขึ้นในตัวเยาวชนไทย พร้อมกันนั้น ได้มอบให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการดูแลนักเรียนดังกล่าวตามมาตรการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สตูล ต่อไป

สำหรับ ด.ญ.กนกวรรณ สุวรรณ หรือ “น้องจ๊ะจ๋า” อายุ 12 ปี อาศัยอยู่กับแม่ (นางสุธาทิพย์ สุวรรณ อายุ 39 ปี) ที่หมู่ 4 ตำบลคลองขุด โดยบ้านที่อาศัยเป็นบ้านของพี่สาวของพ่อ มีพี่น้อง 3 คน ตนเป็นลูกคนกลาง พี่คนโต เรียนอยู่ชั้น ปวช.3 น้องคนเล็ก เรียนอยู่ชั้นอนุบาล ส่วนพ่อเป็นพนักงานเก็บขยะ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล ได้เสียชีวิตลงขณะที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แม่ได้เข้ามาเป็นลูกจ้างกวาดขยะของสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล รายได้เดือนละ 9000 บาท

“น้องจ๊ะจ๋า” ติดตามไปช่วยแม่กวาดขยะ ตั้งแต่เวลา 04:00 น. จนถึง 6 โมงกว่า ๆ ทุกวัน เริ่มกวาดตั้งแต่สามแยกไฟแดง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ไปจนถึงถนนปานชูรำลึก (หลังเรือนจำจังหวัดสตูล) จากนั้นก็จะกลับบ้านอาบน้ำและไปเรียนหนังสือตามปกติ

ขณะที่นางรัตนา เหมมุน ครูประจำชั้น ป.6/2 เล่าว่า “น้องจ๊ะจ๋า” เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทำงานเรียบร้อย มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบสูงมาก

21 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าใจเด็กไทยวันนี้ ผ่าน คนไทยมอนิเตอร์ ๒๕๕๗

November 23, 2014 Leave a comment

เข้าใจเด็กไทยวันนี้ ผ่าน “คนไทยมอนิเตอร์ 2557” : โดย…ผู้สื่อข่าวพิเศษ

Read more…

Categories: Uncategorized

บอร์ดก.ค.ศ.ทราบคุรุสภาขอถอนรายชื่อผู้แทนคุรุสภา๑๖๙เขต

November 22, 2014 Leave a comment

บอร์ด ก.ค.ศ.รับทราบ คุรุสภาขอถอนรายชื่อผู้แทนคุรุสภา ในอ.ก.ค.ศ. 169 เขต พร้อมอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผอ.สพท.20 ราย

Read more…

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 21, 2014 Leave a comment

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

676579.JPG

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแบหอ, โรงเรียนบ้านกูวา , โรงเรียนสะเอะใน, โรงเรียนบ้านสะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ โดยได้มอบนโยบายของ สพฐ. ที่ต้องการให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อ่านหนังสือออกได้ ๑๐๐ % และการนำค่านิยม ๑๒ ประการ มาบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ติดตามในเรื่องของการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยคาดหวังให้โรงเรียนได้หาวิธีการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานได้แก่ งานวิชาการ บริหารทั่วไป งานการเงิน งานนโยบายและแผน และ งานบุคลากร

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ร่วมลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน

676539.JPG

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ระหว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เพื่อสร้างเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนปากพนัง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนบ้านทวดทองและโรงเรียนวัดมุขธารา และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สร้างเครือข่าย จัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละเครือข่าย รวมทั้งจัดพี่เลี้ยงวิชาการสำหรับการขยายการเรียนการสอนไปยังสถานศึกษาในภูมิภาคที่เครือข่ายเป็นผู้ดูแล มี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม มีการจัดนิทรรศการแต่ละโรงเรียน/// จรวยพร อัตปัญญา ภาพ/รายงาน

โครงการกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

676682.JPG

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอนามน นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะหัวหน้าหน่วยราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก อบต. ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ฯลฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ นำกล่าวคำปฏิญาณตน นำร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประธานลั่นฆ้อง เปิดงานโครงการฯ มอบทุนการศึกษา มอบถุงยังชีพ ปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมการออกร้านบริหารประชาชน ของหน่วยงานราชการเพื่อบริการประชาชน ร่วมรับประทานอาหาร เดินทางกลับเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.

20 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ