Archive

Archive for November, 2014

ผอ.สพป.สตูล เข้าดูแลและมอบทุนการศึกษาให้เด็กกตัญญู

November 23, 2014 Leave a comment

677375.JPG

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล เข้ามอบทุนการศึกษาและของเยี่ยมแก่ ด.ญ.กนกสรรณ สุวรรณ นักเรียนชั้น ป.6 เด็กกตัญญูตื่นตั้งแต่เวลา 04:00 น. เพื่อช่วยผู้เป็นแม่กวาดขยะบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสตูล ทุกวันเป็นเวลาร่วม 2 ปี โดยกล่าวยกย่องความกตัญญูซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยม 12 ประการ ที่ คสช.และกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้เกิดขึ้นในตัวเยาวชนไทย พร้อมกันนั้น ได้มอบให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการดูแลนักเรียนดังกล่าวตามมาตรการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สตูล ต่อไป

สำหรับ ด.ญ.กนกวรรณ สุวรรณ หรือ “น้องจ๊ะจ๋า” อายุ 12 ปี อาศัยอยู่กับแม่ (นางสุธาทิพย์ สุวรรณ อายุ 39 ปี) ที่หมู่ 4 ตำบลคลองขุด โดยบ้านที่อาศัยเป็นบ้านของพี่สาวของพ่อ มีพี่น้อง 3 คน ตนเป็นลูกคนกลาง พี่คนโต เรียนอยู่ชั้น ปวช.3 น้องคนเล็ก เรียนอยู่ชั้นอนุบาล ส่วนพ่อเป็นพนักงานเก็บขยะ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล ได้เสียชีวิตลงขณะที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แม่ได้เข้ามาเป็นลูกจ้างกวาดขยะของสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล รายได้เดือนละ 9000 บาท

“น้องจ๊ะจ๋า” ติดตามไปช่วยแม่กวาดขยะ ตั้งแต่เวลา 04:00 น. จนถึง 6 โมงกว่า ๆ ทุกวัน เริ่มกวาดตั้งแต่สามแยกไฟแดง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ไปจนถึงถนนปานชูรำลึก (หลังเรือนจำจังหวัดสตูล) จากนั้นก็จะกลับบ้านอาบน้ำและไปเรียนหนังสือตามปกติ

ขณะที่นางรัตนา เหมมุน ครูประจำชั้น ป.6/2 เล่าว่า “น้องจ๊ะจ๋า” เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทำงานเรียบร้อย มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบสูงมาก

21 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าใจเด็กไทยวันนี้ ผ่าน คนไทยมอนิเตอร์ ๒๕๕๗

November 23, 2014 Leave a comment

เข้าใจเด็กไทยวันนี้ ผ่าน “คนไทยมอนิเตอร์ 2557” : โดย…ผู้สื่อข่าวพิเศษ

Read more…

Categories: Uncategorized

บอร์ดก.ค.ศ.ทราบคุรุสภาขอถอนรายชื่อผู้แทนคุรุสภา๑๖๙เขต

November 22, 2014 Leave a comment

บอร์ด ก.ค.ศ.รับทราบ คุรุสภาขอถอนรายชื่อผู้แทนคุรุสภา ในอ.ก.ค.ศ. 169 เขต พร้อมอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผอ.สพท.20 ราย

Read more…

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 21, 2014 Leave a comment

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

676579.JPG

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแบหอ, โรงเรียนบ้านกูวา , โรงเรียนสะเอะใน, โรงเรียนบ้านสะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ โดยได้มอบนโยบายของ สพฐ. ที่ต้องการให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อ่านหนังสือออกได้ ๑๐๐ % และการนำค่านิยม ๑๒ ประการ มาบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ติดตามในเรื่องของการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยคาดหวังให้โรงเรียนได้หาวิธีการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานได้แก่ งานวิชาการ บริหารทั่วไป งานการเงิน งานนโยบายและแผน และ งานบุคลากร

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ร่วมลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน

676539.JPG

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ระหว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เพื่อสร้างเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนปากพนัง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนบ้านทวดทองและโรงเรียนวัดมุขธารา และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สร้างเครือข่าย จัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละเครือข่าย รวมทั้งจัดพี่เลี้ยงวิชาการสำหรับการขยายการเรียนการสอนไปยังสถานศึกษาในภูมิภาคที่เครือข่ายเป็นผู้ดูแล มี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม มีการจัดนิทรรศการแต่ละโรงเรียน/// จรวยพร อัตปัญญา ภาพ/รายงาน

โครงการกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

676682.JPG

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอนามน นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะหัวหน้าหน่วยราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก อบต. ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ฯลฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ นำกล่าวคำปฏิญาณตน นำร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประธานลั่นฆ้อง เปิดงานโครงการฯ มอบทุนการศึกษา มอบถุงยังชีพ ปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมการออกร้านบริหารประชาชน ของหน่วยงานราชการเพื่อบริการประชาชน ร่วมรับประทานอาหาร เดินทางกลับเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.

20 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างความตระหนักในการเร่งยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET,NT)

November 20, 2014 Leave a comment

676479.JPG

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดศูนย์เครือข่ายท่าคันโท จำนวน 7 โรงเรียน อันประกอบด้วย โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม โรงเรียนนาตาลวิทยาคม โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ โรงเรียนบ้านเกิ้งสลากกินแบ่ง และโรงเรียนบ้านหนองแซง โดยได้ประชุมคณะครูและติดตามในเรื่องต่อไปนี้ การยกระดับผลการทดสอบ O-NET NT ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของเพื่อนครูชาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 การสอนหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ ค่านิยม 12 ประการ ฝากปลูกฝังความดีให้แก่ลูก ๆ นักเรียนให้เกิดอย่างต่อเนื่อง และการติดตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยให้คุณครูได้เตรียมแผนการสอน วัสดุ อุปกรณ์และนักเรียนให้พร้อม อีกทั้งให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามตารางที่กำหนดในแต่ละรายวิชา

19 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 20, 2014 Leave a comment

การคัดเลือกนักเรียน รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

676301.JPG

รางวัลพระราชทาน ..เกียรติยศอันสูงสุดของชีวิต

นักเรียน รางวัลพระราชทาน …จึงนับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจอันสูงสุดของชีวิตและครอบครัว

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนายประสพสุข หีบแก้ว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด ๒ ประเภท ดังนี้

– ประเภทสถานศึกษา ดำเนินการประเมินฯ ในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สถานศึกษา

– ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง และมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง ดำเนินการประเมินฯ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ (๑๙ พ.ย. ๕๗) เป็นการประกวดนักเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยแบ่งเป็น

ประเภทสถานศึกษา

– โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์พิทยาสรรค์ สังกัด สพม.๒๖

– โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนผดุงนารี สังกัด สพม.๒๖

ประเภทนักเรียน

– ประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ ด.ญ.ธิดารัตน์ พิมพ์ประเสริฐ ชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป.มหาสารคาม เขต ๑

– ประถมศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ ด.ญ. ชญาดา บุญนาน ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป.มหาสารคาม เขต ๒

– ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ ด.ญ.ศศิกานต์ บุญลาด ชั้น ป.๖ โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป.มหาสารคาม เขต ๑

– มัธยมศึกษาตอนต้นขนาดกลาง ได้แก่ ด.ญ.กุลญาดา ทาโว ชั้น ม.๓ โรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม

– มัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง ได้แก่ น.ส.ภัทราวดี พัฒเพ็ง ชั้น ป.๖ โรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณตัดสินการคัดเลือก ประกอบด้วย นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รอง ผ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒, นายอานิน สุขณะล้ำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓, นางพุทธารัตน์ ทะสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพสป.มหาสารคาม เขต ๑, นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และนางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี นักวิชาการชำนาญการ สพป.มหาสารคาม เขต ๒

งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัย

อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปรารภว่า

“มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียน ได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและ ทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้”

กระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นในองค์ประกอบพื้นฐานด้านการศึกษาเล่าเรียน, การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน, การมีสุขภาพอนามัย, ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์

นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของผู้ที่ถูกประเมิน หากมีความมุ่งมั่นอย่างเช่นนักเรียนที่เข้ารับการประเมินเหล่านี้ทุกคน การศึกษาของชาติจะต้องพัฒนาการที่เป็นเลิศอย่างแน่นอน …และที่สำคัญ ครูผู้สอนต้องดี เก่ง และมีคุณธรรม….เป็นปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามได้เลย

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ถ่ายภาพ / รายงาน

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) โรงเ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง)

โรงเรียนบ้านสระผักโพด หมู่ที่ ๒ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

************************* ๑. ความเป็นมา

ด้วย โรงเรียนบ้านสระผักโพด ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐ มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นและได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านสระผักโพด งบประมาณปี ๒๕๕๗ แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนปกติ เป็นค่าก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) จำนวน ๑ หลัง วงเงินที่จัดสรรให้เป็นค่าก่อสร้าง จำนวน ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) ได้ประมาณราคากลาง จำนวน ๓,๙๓๕,๘๐๐ บาท ( สามล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน ) เพื่อให้ใช้ในการก่อสร้าง ดังกล่าว

๑. เพื่อแก้ปัญหาห้องเรียนที่ไม่เพียงพอให้แก่นักเรียน

๒. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

๓. เพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นทิ้งงาน ตามระเบียบทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้อาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือโดยมีรายละเอียด

๓.๕.๑ ผลงานก่อสร้างที่นำมาแสดงจะต้องเป็นผลงานประเภทเดียวกับงานที่จ้าง

๓.๕.๒ ผลงานที่นำมาแสดงต้องเป็นผลงานที่ทำแล้วเสร็จในสัญญาเดียวกัน

๓.๕.๓ ผลงานที่นำมาแสดงต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่งานนั้นเสร็จเรียบร้อยจนถึงวันเปิดซองประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจะต้องนำตัวจริงมาแสดงในวันยื่นประกวดราคาจ้างด้วย

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามระเบียบทางราชการ และต้องแนบสำเนาหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานประกอบการเสนอราคาด้วย

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้

๓.๗.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๑ แบบอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) ๔.๑.๒ รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/ ๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) ๔.๑.๓ สรุปผลการประเมินราคากลาง ๔.๑.๔ สรุปแบบปริมาณวัสดุ ๔.๑.๕ รายการแบ่งงวดงาน ๔.๒ งานอื่น ๆ . ๔.๒.๑ ปรับพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) ถมดินให้สูงกว่าระดับถนนคอนกรีตในโรงเรียน . ๔.๒.๒ งานป้องกันและปิดกันสถานที่ขณะทำงานที่ต้องการก่อสร้าง พร้อมทำความสะอาดตลอดระยะเวลาการทำงาน ๔.๒.๓ งานขนย้ายเศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลขณะทำการก่อสร้าง พร้อมเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ตลอดเวลาทำงาน ๔.๒.๔ งานที่พักคนงาน โรงเก็บวัสดุ หรืออาคารชั่วคราว ที่จัดให้มีขึ้นในขณะกำลังก่อสร้าง ๔.๒.๕ ซ่อมแซมปรับปรุงทางเข้า-ออก ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ตลอดเวลาการทำงาน

๔.๒.๖ ค่าติดตั้งไฟฟ้าและประปาชั่วคราวที่ใช้ในการก่อสร้าง

๔.๒.๗ งานอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก เสาตอม่อ คาน และพื้นชั้นที่ ๑ ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น และบันได ค.ส.ล.ระดับพื้นชั้นที่ ๒ ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสา หล่อ ค.ส.ล. เสาและคานรับโครงสร้างหลังคา เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ตีฝ้าเพดาน ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู – หน้าต่าง) ฉาบปูนผนังโครงสร้าง ภายในทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จ่าย ๓๐% ระยะเวลา ๖๐ วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานที่เหลือทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา ๗. วงเงินในการจัดซื้อ / จ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ จำนวน ๓,๔๘๓,๑๐๐ (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นเงิน ๓,๙๓๕,๘๐๐ บาท ( สามล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน )

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

มีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านสระผักโพด หมู่ที่ ๒ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐

โทรศัพท์ ๐๙๕-๗๑๐-๔๒๐๙ , ๐๘๖-๒๖๔-๕๔๕๑

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย ‹ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างอาคารโรงอาหาร แบบ 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้วยกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ 4 ›

19 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ อบรมการใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ Smart Office

November 19, 2014 Leave a comment

674700.jpg

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ระบบสำนักงานอัจฉริยะ Smart Officeให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานสารบรรณกลุ่มทุกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 50 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สามารถใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ระบบสำนักงานอัจฉริยะ Smart Office ได้อย่างเป็นระบบทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มุ่งเน้นลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริหารองค์กร รวมถึงการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการจัดการงานเอกสาร การส่งข้อมูลข่าวสารรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ digital อย่างเป็นระบบ ทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลกลางที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องร่วมกันได้โดยง่าย ทำให้ประหยัดงบประมาณ เป็นฐานนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ระบบกลไกการดำเนินงาน ร่วมถึง อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ วิทยากรให้ความรู้ในการอบรม นายกรกช ตันพฤทธินันท์ นางดาวรุ่ง สายสนิท นายอัตถกาล ปาระมี จากบริษัทซีวีพีเทคโนโลยีซิสเต็มส์ จำกัด โอกาสนี้ สพม.34 ขอขอบคุณ นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและคณะครูที่ให้การต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรม

15 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ปัตตานี เขต ๓ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่ฯ

November 19, 2014 Leave a comment

672920.jpg

นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาฯ สพป.ปัตตานี เขต 3 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในสังกัด ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย. 2557 และได้รับเกียรติจากนายสมนึก พรหมเขียว นายอำเภอสายบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมการแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ. เครื่องร่อนกระดาษพับ เครื่องร่อนประเภทร่อนไกลและร่อนนาน) กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ประกวดยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน และการแข่งซูโดกุ) ณ โดยใช้สถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 บ้านป่าม่วง บ้านเจาะกือแย บ้านกะลาพอ และชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็นศูนย์การแข่งขัน ในพิธีเปิดเป็นการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ ณ ห้องประชุมละหารฉำฉา โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113

Categories: Uncategorized

สพม.๑๙ (เลย – หนองบัวลำภู) จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

November 18, 2014 Leave a comment

675971.JPG

เมื่อเช้าวันนี้ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557) นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประธานและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประธานและคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธานและเลขานุการเครือข่ายสหวิทยาเขต และบุคลากรใน สพม.19 จำนวนกว่า 70 คน ณ ห้องจามจุรี โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

…………………………………..

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ//ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.991215344238545.1073742388.279…

18 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น

November 18, 2014 Leave a comment

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Categories: Uncategorized