Home > ข่าวการศึกษา > นร.หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป.ชม.เขต ๔ ขอบคุณเหล่ากาชาด ชม. มอบเสื้ออุ่นกายคลายหนาว

นร.หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป.ชม.เขต ๔ ขอบคุณเหล่ากาชาด ชม. มอบเสื้ออุ่นกายคลายหนาว

December 1, 2014

681361.jpg

สิบ เอก ดร.บุญสม ยานะธรรม ผอ.โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง อ.แม่วาง สพป.ชม.เขต 4 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เดินทางเยี่ยมชมโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง ได้มอบเสื้อกันหนาวสิ่งของอุปโภคบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียน

โอกาสนี้ นายประสิทธิ์ เมืองไสย รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับ และสิบเอก ดร.บุญสม ยานะธรรม ผอ.โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง และทีมงานครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองขอฝากกราบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านสื่อทางเว็บไซต์นี้ด้วยค่ะ.

ภาพโดย…เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว

01 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: