Home > ข่าวการศึกษา > หน่วยงาน สพป. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

หน่วยงาน สพป. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

December 9, 2014

สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

685176.JPG

สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

นำคณะข้าราชการในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง

ของแผ่นดิน ณ ศาลารักษ์ปทุม บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สพม.5 ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557

685571.JPG

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) พร้อมนางวัฒนา โคตรมี รอง ผอ.สพม.5 บุคลากรในสังกัด นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ข้าราชการครูโรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

(ภาคเช้า) ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (หน้าศาลากลางหลังเดิม) และลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน โดยมีนายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

(ภาคค่ำ) มอบหมายให้นายประกิจ จุ้ยปาน และ นางวัฒนา โคตรมี รอง ผอ.สพม.5 วางพานพุ่มทองพุ่มเงินถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเดิม พร้อมกันนี้ ดร.มณฑ์ธวัลฯ ผอ.สพม.5 ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ประจำพื้นที่จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง ร่วมพิธีในแต่ละจังหวัดทั้งภาคเช้า ภาคค่ำ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สพม.เขต ๓๕ เยี่ยมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม,ป่าตาลบ้านธิพิทยา

685833.JPG

นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต ๓๕ นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เยี่ยมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม และโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา จ.ลำพูน ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ช่วงเช้าคณะสพม.เขต ๓๕ เข้าเยี่ยมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม โดยมีนายอภิชาติ สมปรารถนา ผอ.โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมและคณะครูให้การต้อนรับ แนะนำบริบทโรงเรียน คณะครู และรายงานการบริหารจัดการศึกษา พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมโรงเรียนตามสภาพจริง

ช่วงบ่ายคณะสพม.เขต ๓๕ เข้าเยี่ยมโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา โดยมีนายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผอ.โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาและคณะครูให้การต้อนรับ แนะนำบริบทโรงเรียน และพาเยี่ยมชมเฮือนปุ๋มผญา ที่เพิ่งสร้างเสร็จจากงบประมาณศิษย์เก่าโรงเรียน เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บประวัติศาสตร์ของเมืองลำพูน ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ

จากการเยี่ยม ๒ โรงเรียน นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต ๓๕ ได้มอบแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสนองนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ๓% ในปี ๒๕๕๗ ว่าขอให้คุณครูทุกคนให้ความสนใจพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลคน โดยมีกระบวนการ รูปแบบ ในเชิงวิชาการเข้ามาปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด มากกว่าการติวเป็นรายวิชา อีกทั้งได้ชี้แจงถึงความช่วยเหลือของ สพม.เขต ๓๕ เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยฐานะของครูผ่านนวัตกรรม และการประเมินผล โดย สพม.เขต ๓๕ ได้จัดเม็ดเงินเพื่อสนับสนุนกว่า ๖๐๐๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้คณะครูได้แสดงความคิดเห็น และนำไปวางแผนการบริหารจัดการในอนาคตต่อไป

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://plus.google.com/u/0/photos/111497274606506728417/albums/60904653…

8 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: