Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ.แถลงข่าว“การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน”

สพฐ.แถลงข่าว“การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน”

December 10, 2014

686142.jpg

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ นพ. ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน นายประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้แทนศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย วิทยาลัยการตำรวจ พ.ต.ท. สำเริง ส่งเสียง รองผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี พ.ต.ต. ยศนันทน์ กฤษนันทน์ สารวัตรกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี และนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมแถลงข่าว “การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน” ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. การดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุวันลอยกระทง การสอบ GAT/PAT และการเฝ้าระวังเหตุวันวาเลนไทน์

2. ความปลอดภัยและอุบัติภัย สติ๊กเกอร์ “อย่าลืมเด็กไว้ในรถ” และการเฝ้าระวังเรื่อง “สระน้ำ บ่อน้ำธรรมชาติในสถานศึกษา”

3. การคุ้มครองเด็กนักเรียน โดยการจัดทำ”คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน”พร้อมกันนี้ ดร. กมลรอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ได้แถลงผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ประจำวันวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

09 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: