Home > ข่าวการศึกษา > โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รับมอบหนังสือห้องสมุดตาม “โครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ปี๕ (ประจำปี ๒๕๕๗)

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รับมอบหนังสือห้องสมุดตาม “โครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ปี๕ (ประจำปี ๒๕๕๗)

December 15, 2014

689191.jpg

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รับมอบหนังสือห้องสมุดตาม “โครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ปี5 (ประจำปี 2557) โดยมีนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ นางสาวนันทวัน ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ รับมอบจาก นายปฐม สุทธาธิกุลชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมจัดทำโครงการขึ้นด้วยแนวคิด “อ่านหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน”จัดทำชั้นวางหนังสือ หนังสือหลากหลายกลุ่มสาระวิชามากกว่า ๑,๐๐๐ เล่ม สื่อสร้างทักษะสำหรับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยประถมศึกษาและชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมห้องสมุด นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน บริษัทต่าง ๆ รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ บริษัท มีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ…

15 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: