Home > ข่าวการศึกษา > การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗

December 17, 2014

689798.jpg

จากการที่จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดการจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬา 24 ชั่วโมงโดยกิจกรรมการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น.ของวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึง เวลา 04.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาภายในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ในวงการกีฬาของชาติไทย และเพื่อสนองนโยบายด้านการกีฬาของจังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านกีฬา-กรีฑา ดังนั้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้จัดกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 โดยใช้สนามในการแข่งขัน 3 สนาม คือ สนามโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ซึ่งแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 7 สายและ 1 ศูนย์ขณะเดียวกันในแต่ละศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอ (ศปอ.)ได้จัดส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

โดยนายวัฒนา วรรณโสภา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู (สก.สค.) เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ

16 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: