Home > ข่าวการศึกษา > นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนทศมิตรสองพี่น้อง

นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนทศมิตรสองพี่น้อง

December 18, 2014

690172.jpg

นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนทศมิตรสองพี่น้อง ประกอบด้วย ๑๐ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล โรงเรียนแม่พระประจักษ์ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า โรงเรียนวัดท่าจัด โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล และโรงเรียนวัดสำเภาทอง มีการแข่งขันกีฬา ๖ ประเภท คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เบบี้ตอง และเปตอง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในวิชาพลศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ ส่งเสริมความสามัคคี กลมเกลียวของบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียน ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ ตลอดจนถึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนคือ นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา…

17 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: