Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พิจิตร เขต ๒ ทำบุญวันเกิดให้กับบุคลากรในสังกัดที่เกิดเดือนธันวาคม และประชุมสมาชิกสามัญสวัสดิการสหการออมทรัพย์ สพป.พจ.๒ ประจำปี ๒๕๕๗

สพป.พิจิตร เขต ๒ ทำบุญวันเกิดให้กับบุคลากรในสังกัดที่เกิดเดือนธันวาคม และประชุมสมาชิกสามัญสวัสดิการสหการออมทรัพย์ สพป.พจ.๒ ประจำปี ๒๕๕๗

December 20, 2014

689884.JPG

วันนี้ (16 ธ.ค. 57) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (สพป.พจ.2) จัดกิจกรรมทำบุญวันเกิดให้บุคลากรในสังกัดที่มีเดือนเกิดในเดือนธันวาคม ตามวิถีการทำบุญแบบคนไทย โดยมีนายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (ผอ.สพป.พจ.2) เป็นประธาน จากนั้นประชุมสมาชิกสามัญสวัสดิการสหการออมทรัพย์ สพป.พจ.2 ประจำปี 2557 โดยว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ รอง ผอ.สพป.พจ.2 และดำรงตำแหน่งสวัสดิการสหการออมทรัพย์ สพป.พจ.2 ได้ชี้แจงผลกำไรสุทธิสวัสดิการสหการออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 83 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พจ.2

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พจ.2 กล่าวว่า วิถีการทำบุญแบบคนไทย ทำบุญวันเกิด เพื่อขอพรจากพระพุทธให้มีแต่เรื่องดี ๆ เข้ามาในชีวิต เมื่อได้ทำบุญ เราก็จะได้ความสุขใจกลับมาทันทีการจัดทำบุญ การทำทานบารมี การรักษาศีล นั่งสมาธิ ฟังธรรม หรือ การบำเพ็ญความดี จะด้านใดก็แล้วแต่ นั่นล้วนเป็นวิถีพุทธ ที่น่ายกย่องนับถือ นอกจากจะทำให้ผู้ทำบุญวันเกิดเกิดความสุข ความปิติในบุญบารมีที่ได้ทำลงไปแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลายด้าน เช่น การสนับสนุนกิจการในพระพุทธศาสนา การอุปถัมภ์พระศาสนา การทำจิตใจให้แจ่มใสไม่ขุ่นมัว

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัด เพราะบุคลากรในสังกัดทุกคนล้วนมีความสำคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

16 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: