Home > ข่าวการศึกษา > โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.๑๙ รับมอบโดม “โค้วน่ำเซ้ง” และสะพาน “ขจรเฉลิมศักดิ์”

โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.๑๙ รับมอบโดม “โค้วน่ำเซ้ง” และสะพาน “ขจรเฉลิมศักดิ์”

December 20, 2014

690179.jpg

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีรับมอบโดม “โค้วน่ำเซ้ง” เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์ มูลค่า 1,800,000 บาท และเปิดสะพาน “ขจรเฉลิมศักดิ์” เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 (อาคารพาราซันโต้ส) กับ อาคาร 5 (อาคารราชพฤกษ์) มูลค่า 900,000 บาท กับครอบครัวตันกิจเจริญ หรือ โค้วน่ำเซ้ง กรุ๊ป โดยนายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และครอบครัวขจรเฉลิมศักดิ์ โดยนายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลย

จากนั้นนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบต่อให้นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพื่อมอบต่อให้กับนายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อไป

……………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1009950855698327.1073742428.27…

17 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: