Home > ข่าวการศึกษา > โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม dbook PRO

โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม dbook PRO

December 22, 2014

691359.JPG

นายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.นภ.2 ให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน (dbook PRO) ณ โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู สืบเนื่องจาก สพฐ.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน (dbook PRO) ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าห้องเรียนธรรมดา และโรงเรียนบ้านโป่งแคฯ มีบุคลากร 2 คน คือ นายสุรกาญจน์ พละกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร และนางธัญพิชชา ชารัมย์ ครูอันดับ คศ.3 ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวสู่ครูในโรงเรียน ครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนและบุคลากรจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านช้าง รวมทั้งสิ้น 15 คน

19 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: