Home > ข่าวการศึกษา > เลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ร.ร. มีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

เลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ร.ร. มีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

December 23, 2014

691157.JPG

วันที่ 18 ธ.ค.2557 ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ตอลอดชีวิต และศูนย์กลางของการพัฒนา ที่ ร.ร.มีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับชุมชน ทั้งทางด้านจริยธรรม เศรษฐศาสตร์ และสังคม ให้ชุมชนและโรงเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สพม. จากหลายเขตพื้นที่ร่วมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ที่น่าศึกษาเป็นพิเศษของ ร.ร. มีชัยพัฒนา คือ “แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ” โดยใช้เวลาเพียง 3 วัน ก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ ซึ่งท่านเลขาธิการ กพฐ. และคณะให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้ร่วมสนทนาถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรม จากดร. มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ และคุณครูผู้สอน และเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย

///// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ ปชส. สพป.สร.1 ภาพ/ข่าว

19 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: