Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ระยอง เขต ๒ ดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปฎิรูปการศึกษา

สพป.ระยอง เขต ๒ ดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปฎิรูปการศึกษา

December 26, 2014

693156.JPG

สพป.ระยอง เขต 2 จัดปฎิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยนายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต2 พร้อมคณะ น้อมรับนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์กรตระหนักในปัญหาการศึกษา ได้นำปัญหาจากการศึกษาเพื่อขอความร่วมมือกับหลายภาคส่วนปรับปรุงพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามโครงการTeacher Coaching , Area- Based Education ( ABE ) จำนวน 16 จังหวัด ที่มีกลไกการพูดคุยเรื่องการจัดการศึกษาระดับจังหวัด โดยมีประธานสภาการศึกษาจังหวัดเป็นที่ยอมรับ และ โครงการ Constructionism ของ สกศ Browser in Service และTeacher Coaching จำนวน 9 จังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อวางจุดเน้น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดสัมมนา ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 90 คน ผลที่คาดหวังคือการปฎิรูปครั้งนี้ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ปฎิรูป ลงสู่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการวิจัยเชิงปฎิบัติการระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา

25 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: