Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

December 26, 2014

692902.JPG

24 ธค.57 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ โดยมี นายวิทยา ยางสุด รอง ผอ.สพป.กล่าวรายงานการจัดการประชุม ณ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและเทคนิคในการบริหารงบประมาณ วิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายการปริมาณงานและราคา ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 197 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจาก สพฐ. 2 ท่าน ได้แก่ นายเนตร มณีอาภรณ์ นายช่างโยธา ชำนาญการ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. นายทรงศักดิ์ ศิริจร อดีต ผอ.กลุ่มงบประมาณ 3 สพฐ. ขอขอบคุณคณะวิทยากรที่ให้ความรู้

24 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: