Home > ข่าวการศึกษา > ผู้แทนจาก สพฐ.รุดเยี่ยมอาการพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียนที่ เกิดอุบัติเหตุ

ผู้แทนจาก สพฐ.รุดเยี่ยมอาการพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียนที่ เกิดอุบัติเหตุ

December 29, 2014

693975.jpg

ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ผอ.ฉก.ชน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป. เชียงราย เขต 3, นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และคณะฯ เข้าเยี่ยมอาการพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียนที่ เกิดอุบัติเหตุ รถบัสนักเรียน ร.ร.เสริมขวาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 ล้มทับ รถตู้รับส่งนักเรียน ร.ร.บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสานส์) สพป.เชียงราย เขต 3 ส่งผลให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย ณ โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย มอบเงินช่วย กรณีเสียชีวิต 1 ราย จำนวน 10,000 บาท บาดเจ็บสาหัส จำนวน 1 ราย จำนวน 10,000 บาท และนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บปานกลาง และกลับบ้านได้ จำนวน 20 ราย มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท

ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน จ.เชียงราย ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3, นายไพรวัลย์. จันทะนะ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2, นายวิเศษ เชยกระรินทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 , นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รอง ผอ.สพท.ลำปาง เขต 2, นายสว่าง มโนใจ ผอ.ร.ร.บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสานส์), นายจำลอง ตันทา ผอ.ร.ร.เสริมขวาวิทยา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง, ได้สรุปผลและรายงานต่อ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ถึงสาเหตุและความเป็นมาของการเกิดอุบัติเหตุ รถบัส คณะครูและนักเรียน ร.ร.เสริมขวาวิทยา ล้มทับ รถตู้รับส่งนักเรียน ร.ร.บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสานส์) สรุปดังนี้ นักเรียน ร.ร.บ้านแม่จัน เสียชีวิต ด.ญ.สุภนิดา เชื้อเจ็ดตน อายุ 9 ปี ชั้น 3/4 อาการสาหัส ด.ญ.อติกานต์ บุญเลา อายุ 9 ปี ป.3/2 (สมองบวมอาการทรุดลงเรื่อยๆ) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2557

พ่อหลวงเมืองดี ศรีวิชัย แม่หลวง พร้อมกับพระอธิการบุญชื่น กลัยาณธัมโม เตรียมอาหารเช้าให้กับครูนักเรียนที่พักค้างที่วัดศรีบุญเรือง คณะครูนักเรียนจากจังหวัดลำปาง รวมทั้งหมด 60 คน ปลอดภัยทั้งหมด

พร้อมนี้ คณะฯ ได้ร่วม วางหรีดเคารพศพ ดญ.สุภนิดา เขื้อเจ็ดตน อายุ 9 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน ณ บ้านสันหลวง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ในนาม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ., สพป.ลำปาง เขต 2, สพป.เชียงราย เขต 3, รร.บ้านแม่จัน, รร.เสริมขวาวิทยา, สมาคมศิษย์เก่า รร.บ้านแม่จัน, และคณะกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านแม่จัน

พระครูวัดสันบุญเรือง. พระบุญชิ่น. กัลป์ญาณธรรมโม พร้อมด้วย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ผอ.ฉก.ชน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป. เชียงราย เขต 3 , นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และคณะฯ ส่งเด็กเด็กนักเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านเสริมขวาวิทยาคม เดินทางกลับจังหวัดลำปาง ครบจำนวน 60 คน อย่างปลอดภัย

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2557 ได้รับรายงานว่า “น้องมาย ด.ญ.อติกาน บุญเลา นักเรียนชั้น ป.3/2 รร.บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสานส์) เสียชีวิต ณ โรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ ในเหตุการณ์ รถทัวร์ทับรถตู้นักเรียน รร.บ้านแม่จัน เมื่อวันศุกร์ 26 ธันวาคม 2557 บริเวณแยกแม่จัน-เชียงแสน -แม่สาย ญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านสันหลวง อ. .แม่จัน จ.เชียงราย กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปณกิจศพจะแจ้งอีกครั้ง (เสาวรีย์ ปชส.สพป.ลำปาง เขต 2 , นางขนิษฐา เครือจักร์ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 3 ภาพ/ข่าว)

28 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: