Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพป.ยะลา ๑ ให้กำลังใจครู นักเรียน ที่เร่งทำความสะอาดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเยี่ยมชมการติวเข้มพร้อมสอบ o-net ของ นร.ชั้น ป.๖

ผอ.สพป.ยะลา ๑ ให้กำลังใจครู นักเรียน ที่เร่งทำความสะอาดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเยี่ยมชมการติวเข้มพร้อมสอบ o-net ของ นร.ชั้น ป.๖

January 8, 2015

694904.JPG

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไปให้กำลังใจ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบาโด บ้านทุ่งเหรียง และโรงเรียนบ้านสาคอ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่กำลังทำความสะอาดสถานศึกษาหลักจากถูกน้ำท่วมขังมาเป็นเวลาหลายวัน โดย ผอ.สพป.ยะลา ๑ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ได้ลงไปร่วมทำข่าวว่า “ปีนี้มีโรงเรียนในสังกัดถูกน้ำท่วม ๒๔ โรงเรียน มี ๑๑ โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมขันติดต่อกันหลายวัน ในเบื้องต้นได้ให้สถานศึกษาที่ถูกน้ำท่วมเร่งทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้เร็วที่สุด และให้รายงานสภาพความเสียหายของวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้สำนักงานเขตพื้นที่ ทราบโดยเร็วที่สุด” และให้วันเดียวกันได้ไปเยี่ยมชมการติวของศูนย์เครือข่ายร่มเกล้าที่ได้จัดคุณครูที่มีความรู้ความสามารถหมุนเวียนไปติวตามโรงเรียนภายในศูนย์ทุกกลุ่มสาระ โดยคาดหวังว่าในปีนี้จะสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

05 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: