Home > ข่าวการศึกษา > มศวย้ำมุ่งสร้างนิสิตเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

มศวย้ำมุ่งสร้างนิสิตเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

January 12, 2015

“มศว”ย้ำมุ่งสร้างนิสิตเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ก่อนรัฐบาล ประกาศ ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ด้านพระเจ้าอาวาส ฝากอย่าเน้นแต่ท่องจำ แต่ไม่ลงมือทำ ไร้ประโยชน์

khicfe8cbhk5ed8hai8k9.jpg

12ม.ค.2558 ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงแนวคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนพึงมี ซึ่งเนื้อเพลงมีใจความดังนี้ หนึ่ง รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ สอง ซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้ สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ สี่ มุ่งสู่ เล่าเรียนเพียรวิชา ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ หกไม่ขาดศีลธรรม ศาสนา เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตยของประชา แปดรักษาวินัย กฏหมายไทย เก้า ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ สิบ ไม่ขาดพอเพียง เลี้ยงชีพได้ สิบเอ็ด ต้องเข็มแข็งทั้งกายใจ สิบสองไซร์ คิดอะไรให้ส่วนรวม ว่า การเน้นย้ำให้คนในชาติมีค่านิยมเป็นเรื่องที่ดี ถือว่าจะเป็นแนวทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีค่านิยมที่ดี

ในฐานะที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย จะต้องนำค่านิยมเหล่านี้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ที่มศว เราเน้นค่านิยมเหล่านี้ผ่านกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน อย่างกิจกรรมการล้างห้องน้ำลดตัวลดตน กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจผ่านการชมภาพยนต์ การให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประชาคมมศว ได้ไปศึกษาดูงานที่ดอยตุงทุกคน เพื่อเกิดแรงบันดาลที่ดีต่อตัวเองและส่วนรวม ค่ายอัตลักษณ์น้องใหม่ที่เน้นการปลูกให้นิสิตเข้าใจปรัชญามหาวิทยาลัยเพื่อสังคม สิ่งเหล่านี้มศว ตระหนักและทำอย่างต่อเนื่องซึ่งเราทำมานานแล้ว และเชื่อว่าจะเป็นอีกแรงหนุนให้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ที่รัฐบาลมุ่งหวังสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากฐานคิดของ มศว ไม่ต่างจากรัฐบาล

พระอาจารย์สมัย อิฌมุตฺโต เจ้าอาวาสวัดทับทิมแดงธรรมาราม กล่าวถึงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ที่เน้นให้เข้าถึงคนไทยทุกเพศ ทุกวัย โดยรัฐบาลทำเป็นสื่อที่ทันสมัยเพื่อให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนนั้น อาจจะทำให้เด็กๆ เยาวชนไทยจำได้ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะจดจำได้ เพราะเราเน้นสื่อที่สนุกสนาน แต่การจำได้ไม่ใช่สาระสำคัญ เท่ากับการได้ลงมือปฏิบัติให้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการอยู่ในตัวตนของคนในชาติ จึงอยากจะฝากถึงผู้รับผิดชอบทุกหน่วยงานว่า การท่องจำได้ ไม่ได้ทำให้เกิดคนดี สิ่งดีขึ้นในสังคมไทย หากไม่เน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง เหมือนเช่นเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี ที่เน้นว่าต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกันนั้น ผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาในยุคคนั้น ต่างร้องเพลงนี้ได้กันแทบทุกคน แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนดีและปฏิบัติได้อย่างเนื้องเพลงที่ร้อง ความจริงแล้วเนื้อหาสาระในเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี ก็ยังสามารถนำมาใช้ได้ หากเอาจริงเอาจังเน้นการปฏิบัติให้เกิดผลกับคนไทยแบบจริงจัง โดยแทบจะไม่ต้องคิดค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการขึ้นมาใหม่ก็ได้ หากเราจริงจังกับการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: