Home > ข่าวการศึกษา > ฟิสิกส์สัประยุทธ์ สพม.เขต ๓๕

ฟิสิกส์สัประยุทธ์ สพม.เขต ๓๕

January 14, 2015

697708.jpg

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัด สพม.เขต ๓๕ จัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต ๓๕ เป็นประธานปิดงานแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ พร้อมมอบโล่รางวัล เหรียญ ใบประกาศฯ ให้กับทีมที่ชนะและร่วมการแข่งขันดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เกิดทักษะในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ ซึ่งต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย ในกระบวนการคิด แก้ปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม การนำเสนอ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม ตลอดจนไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผลการแข่งขัน จาก ๒๒ โรงเรียนภาคเหนือตอนบน ดังนี้ ชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน ชนะเลิศอันดับที่ ๓ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ชนะเลิศอันดับที่ ๔ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.772941912791913&typ…

12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: