Home > ข่าวการศึกษา > กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๕๙ สพป.ยะลา ๒

กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๕๙ สพป.ยะลา ๒

January 16, 2015

698207.JPG

๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชมมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้รับความสนใจหน่วยเฉพาะกิจยะลา ๑๕ ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา กว่า ๑๕๐ คน ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ กับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒

13 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: