Home > ข่าวการศึกษา > ข่าว สพป. ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ข่าว สพป. ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

January 17, 2015

สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558

699486.JPG

วันที่ 16 ม.ค. 58 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนธัญรัตน์ อ.ธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธี นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 อ่านสารวันครูจากประธานกรรมการคุรุสภา นายเติบ ใยเจริญ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพราจารย์ นายถวิล เกลี้ยงสอาด นำกล่าวปฏิญาณตน และนางนวลอนงค์ นวลเขียว นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา สถานศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี เชิญผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานซึ่งประกอบ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต ร่วมกันทำพิธีแสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียวของครูและจุดเทียนถวายพระพร อีกทั้งได้มอบเกียรติบัตร เข็มเชิชูเกียรติ ให้แก่ครูที่ได้รับรางวัล อาทิ ครูดีในดวงใจ ครูผู้สอนดีเด่น หนึ่งแสนครูดี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น เป็นต้น รวมผู้เข้ารับรางวัล 255 คน

สพป.สิงห์บุรี จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘

699530.JPG

วันศุกร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร มีกิจกรรมทางศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ สามเณร จำนวน ๖๐ รูป พิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร(ปิ่นโต)และจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กิจกรรมสร้างสานจิตวิญญาณครู สวดมนต์สรภัญญะ นั่งสมาธิภาวนา แผ่เมตตา และแสดงธรรมสร้างจิตวิญญาณครู ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา สวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยืนสงบนิ่งระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว กล่าวปฏิญาณตน กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและสร้างขวัญกำลังใจ ประธานในพิธี นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครู กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานการศึกษา โดยมีผู้มาร่วมงานมากกว่า ๑,๕๐๐ คน

สพป.เลย เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558

699586.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 และ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลยทุกสังกัด ร่วมจัดงานวันครู ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน และเพื่อการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยภายในงานจัดให้มีพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พิธีคารวะครูอาวุโส เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นของทุกสังกัด สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา และกิจกรรมสะท้อนความรู้สึกรำลึกถึงครูดีในดวงใจของนักเรียน ภายใต้คำขวัญวันครู “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” การจัดงานดังกล่าว จัดให้มีขึ้นที่หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานนับพันคน

……………….

ประณยา บุญลือ / ข่าว

พันวิภา วิเศษโวหาร / ภาพ

ภาพ-ข่าวกิจกรรมของ สพป.เลย เขต 1 ติดตามได้ที่

http://www.facebook.com/loei1

http://www.facebook.com/prloei1

http://www.loei1.go.th

http://www.prloei1.wordpress.com

16 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: