Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ยะลา เขต ๓ ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘

สพป.ยะลา เขต ๓ ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘

January 21, 2015

701334.jpg

ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายนิพนธ์ อินทรสกุล นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องานครูดีศรีแผ่นดิน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรณาพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูทุกสังกัดในพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอธารโตในการแสดงพลังอันสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษา โดยมีนายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ในทุกๆ ปีการจัดงานวันครูหน่วยงานการศึกษาทั้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดมัธยมศึกษา สังกัดสถานศึกษาเอกชน สังกัดเทศบาลเมืองเบตง และสังกัดการอาชีวศึกษาในพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอธารโต โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การทำบุญตักบาตร พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทั้งของศาสนาอิสลามและพุทธ มอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัลครูสอนดีเด่น การแข่งขันกีฬาวันครูสานสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดงของแต่ละหน่วยกีฬาในงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมทั้งมีการจับสลากรางวัลชิงรางวัลกว่า 80 รางวัลใหญ่ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูได้มีแรงใจในการขับเคลื่อนการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น

สำหรับผลการแข่งขันกีฬาครูสานสัมพันธ์ปีนี้ หน่วยกีฬาที่คว้าถ้วยรางวัลอันดับ 1 คือ หน่วยกีฬาเอกชน รองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยกีฬาธารโต และรองชนะเลิศอันดับ 2หน่วยกีฬาตาเนาะแมเราะ

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ จิรา ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ

19 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: