Home > ข่าวการศึกษา > ร่วมให้กำลังใจ โรงเรียนที่รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ร่วมให้กำลังใจ โรงเรียนที่รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

January 23, 2015

702607.jpg

>> นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2, นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล นายอำเภอท่าตูม, นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2, ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าตูม, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้าราชการครู นักเรียน, ผู้ปกครอง, ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดย นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานกรรมการประเมิน, นางไข่มุกจิรดี เดชาวาสน์ฐนนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ, นายทองคำ จันทร์โสภา ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1, นายองอาจ ดีประดวง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.เขต 33, นายดำรง ภุมมา ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.เขต 28, นางวัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.เขต 31, นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นคณะกรรมการ ประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านโพนครก อำเภอท่าตูม สพป.สุรินทร์ เขต 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ……// นาถญาณี คำสัตย์ และทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

22 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: