Home > ข่าวการศึกษา > คุณครูภูมิใจ อุตรดิตถ์จัดยิ่งใหญ่ระลึกพระคุณครู

คุณครูภูมิใจ อุตรดิตถ์จัดยิ่งใหญ่ระลึกพระคุณครู

January 25, 2015

702179.JPG

16 มกราคม อันถือเป็นวันครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมใจกันร่วมพิธี “วันครู” เพื่อรำลึกพระคุณครู ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ในภาคเข้า นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 60 รูปเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีนี้ ต่อจากนั้นเป็น พิธีบูชาบูรพาจารย์ โดยมี นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ร่วมพิธี ทั้งนี้ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามผู้อำนวยการคุรุสภาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้อ่านสาสน์วันครู และในภาคบ่าย นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสันทนาการเพื่อเชื่อมความความสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาของทุกสังกัด ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อีกทั้งยังได้ให้เกียรติเป็นประธานในการสังสรรค์วันครูในภาคค่ำ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นับว่าในการจัดกิจกรรมวันครูในปีนี้ เป็นความภาคภูมิใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ทุกคนพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ภาค ด้วยความภูมิใจ เต็มใจ และสนุกสนาน เป็นจำนวนมาก กรรณิกา ภาพ :ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

21 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: