Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ระยอง เขต ๑ เปิดการประชุม O-NET ชั้น ป.๖, ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สพป.ระยอง เขต ๑ เปิดการประชุม O-NET ชั้น ป.๖, ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

January 26, 2015

703571.jpg

23 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ระยอง นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ ให้กับ รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ, ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน, ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนกรรมการคุมสอบ,กรรมการกลาง และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 350 คน โดยกำหนดสอบชั้น ป.6 ในวันเสาร์ที่ 31 ม.ค.58 และกำหนดสอบชั้น ม.3 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 31 ม.ค.- 1 ก.พ.58 ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีนี้ ศูนย์สอบระยอง เขต 1 จัดสนามสอบชั้น ป.6 จำนวน 15 สนามสอบ มีโรงเรียนเข้าสอบ 132 โรง และสนามสอบชั้น ม.3 จำนวน 7 สนามสอบ มีโรงเรียนเข้าสอบ 41 โรง

23 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: