Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สิงห์บุรี ประกาศนโยบาย “ ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”

สพป.สิงห์บุรี ประกาศนโยบาย “ ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”

January 27, 2015

704325.JPG

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา 0๙.๐0 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ในฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยรูปแบบการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบแยกตามอำเภอ ดังนี้ ๑. อำเภอเมืองสิงห์บุรี ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร / ๒. อำเภออินทร์บุรี ณ โรงเรียนวัดบ้านลำ / ๓. อำเภอบางระจัน ณ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา / ๔. อำเภอค่ายบางระจัน ณ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน / ๕. อำเภอพรหมบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี / และ ๖ อำเภอท่าช้าง ณ โรงเรียนวัดวิหารขาว โดยมอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำพื้นที่ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอเมืองสิงห์บุรี ทำหน้าที่เลขานุการประชุม กิจกรรมการประกาศนโยบาย “ ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี (ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั้ง ๖ อำเภอ ในเวลา ๑๓.๐๐ น.)

26 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: