Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ระยอง เขต ๑ ออกเยี่ยมสนามสอบ O-NET

สพป.ระยอง เขต ๑ ออกเยี่ยมสนามสอบ O-NET

February 1, 2015

707017.jpg

31 ม.ค.58 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ตและให้กำลังใจคณะกรรมการจัดสอบและนักเรียนที่เข้าสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์,โรงเรียนนิคมฯ 7 โรงเรียนวัดหนองพะวา และศูนย์สอบในสังกัด จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ไม่พบปัญหาใดๆ และการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ในครั้งนี้เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จากการสอบทั้งหมด 8 กลุ่มสาระด้วยกัน ได้แก่ ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สุขศึกษาและพลศึกษา,การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ จากการออกเยี่ยม คณะผู้บริหาร,ครู ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

01 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: