Home > ข่าวการศึกษา > ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนก่อนสอบ O-NET

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนก่อนสอบ O-NET

February 2, 2015

706877.jpg

ศูนย์ประสานการสอบที่ 1 โรงเรียนราชวินิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพ นำโดย นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพ นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ประธานการตรวจเยี่ยม) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. และ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ในการนี้ ก่อนเริ่มการสอบ ประธานได้ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบพร้อมทั้งเน้นย้ำกับคณะกรรมการทุกฝ่ายในเรื่องการสอบครั้งนี้ว่า ขอให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เน้นในเรื่อง การมีมาตรฐาน และความยุติธรรม สำหรับการสอบดังกล่าว …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

31 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: