Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพป.ตราด ให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่

ผอ.สพป.ตราด ให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่

February 9, 2015

709388.JPG

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔ ราย พร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และตั้งใจทำงานอย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถ พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.ตราด โดยเฉพาะนโยบายการปลอดนักเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การประพฤติปฏิบัติ ตามค่านิยม ๔ ประการของ สพป.ตราด ได้แก่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใส่ใจบริการ และชื่นชมผลงานร่วมกัน รวมถึงให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้มีคุณภาพตามจุดเน้น โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ในโอกาสนี้ได้อวยพรให้ทุกคนเจริญก้าวหน้าในอาชีพยิ่ง ๆ ขึ้นไป….ภาพ/ข่าว: prtratedu

07 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: