Home > ข่าวการศึกษา > สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เตรียมความพร้อมและซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานช่วงเดือน ก.พ. และ มี.ค.๕๘ แก่ผู้บริหารในสังกัด

สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เตรียมความพร้อมและซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานช่วงเดือน ก.พ. และ มี.ค.๕๘ แก่ผู้บริหารในสังกัด

February 11, 2015

710318.JPG

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และวางแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา และจัดการเรียนการสอน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558 ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีภารกิจที่สำคัญหลายกิจกรรม เช่น การยื่นความประสงค์ขอย้ายประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2558 การรับนักเรียนปี 2558 และที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องในการสอบระดับชาติ (NT) และการสอบโดยข้อสอบกลาง(Las) นอกจากนี้ยังเป็นการประมวลผลการนิเทศประจำปีควบคู่กับการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ซึ่งผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ลำดับภารกิจและวางแผนในการดำเนินงานให้ดี เพื่อมิให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สายันต์ : ภาพ /กรรณิกา : ข่าว /ธราเทพ : รายงาน

10 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: