Home > ข่าวการศึกษา > โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม.๒๐ เผยแพร่วัฒนธรรม๕,๐๐๐ ปีผ่านรายการแจ๋ว

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม.๒๐ เผยแพร่วัฒนธรรม๕,๐๐๐ ปีผ่านรายการแจ๋ว

February 11, 2015

710425.jpg

+ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สังกัด สพม.20 ร่วมรายการสด “แจ๋ว” ทางช่อง 3 แฟมิลี่ นำโดย นายสมดุล โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา นำคณะครูและนักเรียนร่วมเผยแพร่วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมของผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาได้นำเอาวัฒนธรรม วิถีชีวิตมาสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน เช่น การปั้นหม้อ เขียนไห จักสาน ทอผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมืองและการแสดงศิลปะพื้นบ้าน สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ พิพิธภัณฑ์มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และสามารถสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้นายเวียงชัย แก้วพินิจ นายอำเภอหนองหาน นางอัจราพรรณ บุญเจริญ ผอ.ททท.อุดรธานี ร่วมรายการด้วย ดูรายการย้อนหลังได้ที่ http://tv.ohozaa.com/player/fSN3/

10 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: