Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๓๔ เตรียมงานคอนเสิร์ตดนตรีนาฏศิลป์ เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชนสพม.๓๔

สพม.๓๔ เตรียมงานคอนเสิร์ตดนตรีนาฏศิลป์ เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชนสพม.๓๔

February 13, 2015

710853.jpg

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 เยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนในการซ้อมใหญ่การแสดงมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ “เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน”สพม.34 โดยมีนักเรียนแสดงร่วมกันจากโรงเรียนดังนี้ 1. การแสดงกลองสะบัดชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ,โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ,โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 2.ขบวนแห่เทิดพระเกียรติถวายในหลวง แสดงโดย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 3. การแสดงฟ้อนขันดอก แสดงโดย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ,โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ,โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ,โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ,โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 4. การแสดง 4 ภาค แสดงโดย โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ,โรงเรียนพร้าววิทยาคม ,โรงเรียนแม่แตง ,โรงเรียนสันกำแพง 5.การแสดงชนเผ่า แสดงโดย โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ,โรงรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ,โรงเรียนปายวิทยาคาร 6.การแสดงดนตรีสากล แสดงโดย โรงเรียนไชยปราการ ,โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 7.การแสดงดนตรีลูกทุ่ง แสดงโดย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ,โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ,โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 8.การแสดงฟิลนาเล่ย์ ผู้แสดงทั้งหมด โดยมีนักเรียนร่วมแสดงประมาณ 600 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมเป็นกำลังใจการซ้อมกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ “เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน” สพม.34 ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูกิจกรรมได้ที่่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.785920988150166.1073742435.205…

11 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: