Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ตราด สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.ตราด สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

February 16, 2015

713475.JPG

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่ง สพฐ.ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ในส่วนของ สพป.ตราด มีผู้เข้าสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑๖ ราย แยกเป็นกลุ่มทั่วไป ๑๓ ราย กลุ่มประสบการณ์ ๓ ราย และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓๓ ราย แยกเป็นกลุ่มทั่วไป ๒๔ ราย กลุ่มประสบการณ์ ๙ ราย ซึ่งในการดำเนินการสอบฯ นายปรีดี ภูสีน้ำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินงาน ทุกกระบวนการให้เป็นไป ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมถึงมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้สนามสอบข้อเขียน ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมคามทะเล และเพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมี นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานสนามสอบ และ นางวรรณี จันทรศิริ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสังเกตและติดตามสถานการณ์ในการดำเนินการสอบคัดเลือกครั้งนี้ …ภาพ/ข่าว : prtratedu

16 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: