Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพม ๒๙ มอบนโยบายการรับนักเรียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม เสมอภาค

ผอ.สพม ๒๙ มอบนโยบายการรับนักเรียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม เสมอภาค

February 18, 2015

714871.jpg

ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในเรื่องการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ทุกโรงเรียนมีกีะบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค ฯลฯ และแจ้งปฏิทินการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมให้ขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับผู้ที่มีวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยการ์ดอวยพรและดอกไม้ มอบเหรียญรางวัลแก่โรงเรียนนารีนุกูล ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ เชียงรายเกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทำลายสถิติ วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย ณ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการต้อนรับของ ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา และบุคลากร เป็นอย่างดียิ่ง บุษบง พุฒพรหม /ภาพ-ข่าว ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

17 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: