Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

March 3, 2015

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับมอบอาคารเรียนบิ๊กซี 41

720518.JPG

27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น. นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. และนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีรับมอบอาคารเรียนบิ๊กซี 41 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมูลนิธิบิ๊กซี ได้มอบเงินงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนบิ๊กซี 41 โดยนางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิบิ๊กซีกล่าวเพื่อส่งมอบอาคารเรียน ละนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเป็นผู้แทนรับมอบ นอกจากนี้แล้วยังมอบยังมีหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ AEC คอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเรียนการสอน และอุปกรณ์เครื่องกีฬาให้กับโรงเรียน ในการดำเนินการดังกล่าวมีผู้นำองค์ทองถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชนหลายสาขา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยนายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม คณะครู และนักเรียนได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

ไพรัช ภาพข่าว

สพม.6 สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

720320.JPG

สพม. เขต 6 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพม. เขต 6 โดย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินการสอบภาค ก (ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการสอบข้อเขียน) และภาค ข (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน) ณ สนามสอบ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ส่วนการสอบ ภาค ค เป็นการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 สนามสอบโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดย นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผอ.สพม. เขต 6 ได้กำกับ ติดตาม เน้นย้ำ และกำชับในเรื่องความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการจัดสอบครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 300 คน 26 กลุ่มวิชาเอก ในการนี้ นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ นางจรรยา สกุลตัง และนางสาวดารณี แดงธรรมเวช คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกฯ จาก สพฐ. มาตรวจติดตามผลการดำเนินการจัดสอบ ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส ไม่พบปัญหาใด ๆ (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

สพป.สระบุรี เขต ๑ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย

720654.JPG

นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เปิดเผยว่า ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำหนดการสอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น สพป.สระบุรี เขต ๑ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

วิชาเอกปฐมวัย รับ ๓ คน มีผู้สมัคร จำนวน ๘ คน และผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๓ คน

วิชาเอกพลศึกษา รับ ๓ คน มีผู้สมัคร จำนวน ๘ คน และผ่านการสอบคัดเลือก ๕ คน

วิชาเอกคณิตศาสตร์ รับ ๒ คน มีผู้สมัคร จำนวน ๒ คน และผ่านการสอบคัดเลือก ๑ คน

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ รับ ๗ คน มีผู้สมัคร จำนวน ๓๗ คน และผ่านการสอบคัดเลือก ๒๘ คน

วิชาเอกประถมศึกษา รับ ๓ คน มีผู้สมัคร จำนวน ๖ คน และผ่านการสอบคัดเลือก ๕ คน

วิชาเอกภาษาอังกฤษ รับ ๓ คน มีผู้สมัคร จำนวน ๔ คน และผ่านการสอบคัดเลือก – คน

นายอำนาจ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่จะได้รับการบรรจุตามลำดับที่ได้ วิชาเอกปฐมวัย จากลำดับที่ ๑ – ๓ ,วิชาพลศึกษา จากลำดับที่ ๑ – ๓ ,วิชาคณิตศาสตร์ ลำดับที่ ๑ ,คอมพิวเตอร์ จากลำดับที่ ๑ – ๗ ,วิชาประถมศึกษา จากลำดับที่ ๑ – ๓

2 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: