Home > ข่าวการศึกษา > ร.ร.บ้านคลองมดแดงชุมชนป่าคารัฐ-เอกชนยกระดับสุขภาพชาวเขา

ร.ร.บ้านคลองมดแดงชุมชนป่าคารัฐ-เอกชนยกระดับสุขภาพชาวเขา

March 7, 2015

ร.ร.บ้านคลองมดแดง”ชุมชนป่าคา” รัฐ-เอกชนยกระดับสุขภาพชาวเขา : ฉวีวรรณ มะโนปารายงาน0

ajej6bjdf56bbbkgafakd.jpg

“ทุกวันที่มาเรียนจะนำน้ำจากประปาภูเขาใส่กระติกมาดื่มที่โรงเรียนทุกวัน ซึ่งน้ำที่นำมานั้นก็จะป่นกับเศษใบไม้แห้งที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งไม่รู้สึกว่าสกปรกอะไรเพราะดื่มมาตั้งแต่ยังเด็ก การดื่มน้ำประปาภูเขาบางครั้งจะรู้สึกปวดท้อง โดยอาการจะเป็นบ่อยสุดในช่วงหน้าฝน ซึ่งที่โรงเรียนจะมีเครื่องกรองขนาดเล็กน้ำแต่ปนเปื้อนไปด้วยเศษใบไม้อยู่บ้าง เทอมนี้ครูได้สอนวิชาสุขศึกษา เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดมากขึ้น เพื่อให้นำไปปฏิบัติเริ่มจากตัวเราและคนรอบข้าง” คำบอกเล่าจากน้องด๊าว หรือ ทักษพร แซ่ม้า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ที่ไกลออกไปจากเมืองใหญ่ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานเกือบ 3 ชั่วโมง

เมื่อชุมชนเผชิญกับภาวะขาดแคลนดังกล่าว การพัฒนาความร่วมมือกับเอกชน จึงเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ห่างไกลได้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยปีนี้มีโครงการบิ๊กซีเติมพลังปันน้ำ เพื่อชุมชนที่ห่างไกล เข้ามาร่วมมือพัฒนาระบบประปาและเครื่องกรองน้ำเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นที่โรงเรียนและโรงพยาบาล ที่บิ๊กซีเติมพลัง ปันน้ำเพื่อชุมชนที่ห่างไกล จ.กำแพงเพชร โครงการเรือนพยาบาลเพื่อน้องชาวเขา โรงเรียนบ้านมูเซอ จ.เชียงใหม่ และโครงการธนาคารขยะมัสยิดบ้านนา จ.พังงา

“สัมภาษณ์ พลับเกลี้ยง” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา จ.กำแพงเพชร กล่าวว่า โรงพยาบาลเปิดให้บริการเพื่อประชาชนมาเป็นเวลา 2 ปี ชาวบ้านและเด็กในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งนิยมต่อท่อน้ำจากบนภูเขา สร้างถังพักน้ำธรรมชาติ และแจกจ่ายมาสู่ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งน้ำชนิดนี้จะไม่ได้รับการบำบัดหรือฆ่าเชื้อโรค จึงมีตะกอนจากเศษไม้ใบหญ้าติดมาด้วย โดยเฉพาะในฤดูฝน ที่เป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ ในหนึ่งเดือนจะมีคนไข้ราว 200-300 คน ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากจะเป็นเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากมีภูมิต้านทานน้อยกว่า สาเหตุหลักมาจากร้อยละ 25 เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ร้อยละ30 เป็นโรคผิวหนัง

“โรงพยาบาลให้ความรู้ด้านสุขศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านและเด็กที่มาใช้บริการ ซึ่งก็เริ่มได้รับความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รับกระแสในเรื่องนี้ได้เร็วกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ การที่ภาคเอกชนได้มอบแท็งก์น้ำและเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงพยาบาลถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะได้ดูแลสุขภาพชาวบ้านที่มาใช้บริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และครูนักเรียนในโรงเรียนป่าคา โดยได้ต่อท่อน้ำไปยังโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้ดื่มน้ำที่สะอาด” สัมภาษณ์ กล่าว

“พัสศรัณพร เอี่ยมสะอาด” คุณครูโรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา กล่าวว่า โรงเรียนนี้เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านคลองมดแดง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร มีนักเรียนทั้งหมด 200 คน ครู 9 คน โดยในหนึ่งชั้นจะมีนักเรียน1 ห้องกับครู 1 คน ที่สอนทุกวิชา เด็กที่นี้ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง จะมีการบริโภคน้ำประปาภูเขาที่เป็นแหล่งน้ำหลักและมีปริมาณเพียงพอ แต่ปัญหาที่พบมากคือน้ำมีตะกอนเป็นจำนวนมาก

ทุกๆ ปีทางโรงเรียนจะจัดตรวจสุขภาพนักเรียนทั้งหมดประมาณ 200 คน เพื่อประเมินผลแล้วคัดแยกเด็กนักเรียนที่ป่วยออกจากกลุ่มเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง โดยปัญหาสุขภาวะเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบหลายด้าน เช่น เมื่อเด็กนักเรียนป่วยมักจะต้องลาโรงเรียนหลายวัน บางรายต้องส่งต่อไปในเมือง นอนค้างโรงพยาบาลส่งผลให้เรียนไม่ทันเพื่อนในชั้น ทางโรงเรียนจึงต้องเร่งพัฒนาด้านสุขภาพของเด็กๆ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลและจัดบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมแก่เด็ก

“เมื่อก่อนการดูแลเด็กนั้นต้องปรุงอาหารกลางวันให้สะอาด ปรุงสุก และต้มน้ำไว้ให้เด็กได้ดื่ม แต่ต่อมามีการใช้ระบบกรองน้ำก็ช่วยให้การทำน้ำดื่มสะอาดเร็วขึ้น ส่วนน้ำประปาที่เอกชนและรัฐได้ร่วมจัดตั้งให้ เพิ่งเปิดใช้นานกว่า 1 เดือนให้เด็กๆ ใช้แปรงฟัน สระผม เพิ่มเติม โดยอนาคตจะประเมินสุขภาพของเด็กซ้ำเพื่อเปรียบเทียบกับอดีต” ครูพัฒศรัณพร กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมด้วย อย่างเช่น ส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการผสมศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เช่นการเต้นรำเพลงที่ส่งเสริมสุขภาวะของเด็ก การแสดงพื้นเมืองของชาติพันธุ์ม้งที่เน้นให้เด็กได้บริหารร่างกายและคงไว้ซึ่งประเพณีเดิม ซึ่งช่วยพัฒนาทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตามโรงเรียนแห่งนี้ก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ อีก สนใจสอบถามได้ที่ 08-5408-7686 0

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: