Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สงขลา เขต ๓ อบรมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต จชต. ประจำปี ๒๕๕๘

สพป.สงขลา เขต ๓ อบรมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต จชต. ประจำปี ๒๕๕๘

March 9, 2015

722148.JPG

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ต้อนรับคณะอบรมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จัดอบรมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ โดยมีนายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผอ.กลุ่มสวัสดิการ สวัสดิภาพ และเยียวยา รวมทั้งสิ้น ๔๗ คน

07 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: