Home > ข่าวการศึกษา > ค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน HSBC สานฝันเยาวชนก้าวไกล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

ค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน HSBC สานฝันเยาวชนก้าวไกล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

March 10, 2015

722210.JPG

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอเปอร์เรชั่น จำกัด (HSBC) ที่มาจัดกิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน HSBC สานฝันเยาวชนก้าวไกล” ณ โรงเรียนสียัดพัฒนา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

‪#‎ธนาคารHSBC‬ ซึ่งได้รับอุปการะเด็กยากไร้ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน มีเด็กอยู่ในอุปการะทั้งสิ้น ๑๒๕ คน ในส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนเด็กยากไร้ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยอุปการะเด็กในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๗๕ คน และด้วยได้เล็งเห็นความสำคัญของของการศึกษา จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ จัดกิจกรรม”ค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน HSBC สานฝันเยาวชนก้าวไกล”เพื่อนำคณะผู้บริหารและพนักงาน ๗๐ คน นำโดยคุณอุทุมภรณ์ วีรานุวัตติ์ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบริการดูแลและรับฝากหลักทรัพย์ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมกับเด็ก ซี.ซี.เอฟ ๒๒๑ คน จาก โรงเรียนสียัดพัฒนา, โรงเรียนอ่างเสือดำและโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว โดยมีการดำเนินกิจกรรมหลักๆเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียน ได้แก่การทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนภาษาอังกฤษ แผ่นป้ายคำศัพท์ แผ่นเกมคณิตศาสตร์ สมุดทำมือเพื่อการบันทึกบัญชี จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ตามหลัก Brain Based Learning (BBL) จัดแผ่นป้ายเรียนรู้ และร่วมรับประทานกลางวันร่วมกัน “ดีใจที่เห็นเด็กๆมีความสุข ต้องขอขอบคุณธนาคาร HSBC ที่เป็นทั้งเพื่อและผู้ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มายาวนาน วันนี้เห็นเด็กๆมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย ธนาคาร HSBC จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มาทุกๆปี ถึง ๗ ปี แล้ว ขอขอบคุณพี่ๆ ธนาคารที่แบ่งปันความสุขให้น้องๆทุกคนค่ะ” ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ กล่าวปิดท้าย

07 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: