Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ตราด มอบเกีบรติบัตรยกย่อง ชื่นชม “ครูดีของสังคม”

สพป.ตราด มอบเกีบรติบัตรยกย่อง ชื่นชม “ครูดีของสังคม”

March 13, 2015

723385.JPG

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูและให้กำลังใจในการทำความดีให้กับ นางสาคร พรมฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดคลองขุด ในโอกาสที่เก็บทรัพย์สินสร้อยข้อมือทองคำหนัก ๒ บาท มูลค่ากว่า ๔๐,๐๐๐ บาท ของนางทิพวัลย์ นิรันต์พานิช เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด ซึ่งทำตกหายขณะเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๘ และได้นำส่งคืนเพื่อประกาศหาเจ้าของ ถือเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์สุจริต ในการทำความดีแก่ลูกศิษย์และคนทั่วไป ในโอกาสนี้นางทิพวัลย์ นิรันต์พานิช เจ้าของสร้อยฯ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ข้าราชการครูดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ได้มอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัลเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและชื่นชมผลงานร่วมกัน ตามค่านิยม ๔ ประการ ของ สพป.ตราด ให้แก่โรงเรียนที่มีผลงานการประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ๑. การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ได้แก่ ร.ร.บ้านอ่างกะป่อง ในโอกาสได้รับรางวัลระดับประเทศโครงการประกวดการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๒. มอบเงินรางวัลการสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จัดโดย สพฐ. ได้แก่ ร.ร.วัดดินแดง ได้รับรางวัล ระดับดี ในโซนภูมิภาค-ภาคกลาง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และระดับชมเชยในระดับภูมิภาค-ภาคกลาง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ร.ร.วัดท่ าหาด ได้รับรางวัลระดับชมเชย โซนภูมิภาค-ภาคกลาง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท…ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.ตราด

11 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: