Home > ข่าวการศึกษา > สพม.เขต ๒๓ จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบ ๒

สพม.เขต ๒๓ จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบ ๒

March 14, 2015

724538.JPG

สพม.เขต 23 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบ 2 โดย สพม.เขต 23 เป็นศูนย์สอบ ที่ 38 ในกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (โอลิมปิกวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา) ตามแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ของ สพฐ.เป็นการสอบรอบสอง ระดับประเทศ โดยมีนักเรียนจาก สพม.เขต 22 ซึ่งผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ภาคแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเครือข่ายร่วมเข้าสอบในการสอบครั้งนี้ สพม.เขต 23 ได้แบ่งสนามสอบแข่งขัน เป็น 4 สนามสอบ คือ สนามสอบโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สนามสอบโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สนามสอบโรงเรียนพังโคนวิทยาคม และสนามสอบโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ในการสอบครั้งนื้ นายประสาร ภูดี และนายอนุรักษ์ อุปพงษ์ รอง ผอ.สพม.เขต 23 ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ยุติธรรม

14 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: