Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

March 17, 2015

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

725033.JPG

วันที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 โดยมีผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จำนวน 100 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น สายตรวจในโรงเรียน การแจ้งข้อมูลเบาะแสยาเสพติด การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน การสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนและครอบครัว การร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมสร้างสรรค์ในโรงเรียน โดยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอ่างทอง สโมสรลูกเสืออ่างทอง และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง …..สุภาวรัตน์/ภาพ/ข่าว…

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เสริมสร้างสมรรถนะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP จนท.ธุรการโรงเรียน

724786.JPG

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 นายวิชา มานะดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ รอง ผอ.สพป.นม.2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจำนวน 78 คน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุโรงเรียน และปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดทำพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดวางระบบการควบคุมภายในด้านการพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากคลังจังวัดนครราชสีมา กำหนดจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมบุญหลายราตรี สพป.นครราชสีมา เขต 2 [ขอเชิญคลิกชมอัลบั้มภาพทั้งหมด]

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.34 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน) รับโล่ผู้บริหารดีเด่น

725125.jpg

วันที่ 16 มีนาคม 2558 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.34 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน) รับโล่ผู้บริหารดีเด่น ของ สบมท. ปี 2557 จากดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ เดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 12 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผอ.รร.จอมทอง นายเจียมพดล ไชยาลักษณ์ ผอ.รร.สองแคววิทยาคม นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผอ.รร.สะเมิงพิทยาคม นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผอ.รร.บ้านกาดวิทยาคม นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผอ.รร.สันติสุข นายวีระ ศิริรัตน์ ผอ.รร.พร้าววิทยาคม นายจงรักษณ์ สุวรรณโสภณ ผอ.รร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่ นายรังสฤษดิ์ เอี่ยมสะอาด รอง ผอ.รร.ยุพราชวิทยาลัย นางนภาพร รักสกุลกานต์ รอง ผอ.รร.นวมินทราชูทิศพายัพ นายอนันต์ สุวรรณคะโต รอง ผอ.รร.วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 คน ประกอบด้วย นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผอ.รร.ห้องสอนศึกษา และรองจงรักษ์ วุฒิรัตน์ รอง ผอ.รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

16 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: