Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

March 19, 2015

สพป.ระยอง เขต 1 สุดยอด นักเรียน ป.6 คะแนนโอเน็ตเต็มร้อย

725895.jpg

18 มี.ค. 58 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ นักเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 ได้แก่เด็กชายณัฐชนน สาระธนะ 2. เด็กชายพัชรพล เกษมธรรมแสวง 3.เด็กชายสิรพรศิริประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ใน ๒ สาระวิชา ได้แก่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน โดยนางรำพึง ชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง เปิดเผยว่า คณะครูโดยนางปณัฏฐา ศรเดช เป็นครูคณิตศาสตร์ และติวเด็กนักเรียนจนประสบความสำเร็จ ส่วนด้านวิชาภาษาอังกฤษมีนางเรณู หาญนิรันดร์ และ นางสาวนภาภัทร์ ศรเดช เป็นผู้สอนและร่วมดูแลให้เด็กนักเรียนจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ นำความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนอนุบาลระยอง และ สพป.ระยอง เขต 1

สพป.ยะลา เขต ๑ ประชุมครูในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

726024.JPG

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โดยมีคุณครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน ๑๑๑ คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อ.เมือง จ.ยะลา การประชุมในครั้งนี้ นางสมพร ชุ่มศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา คุณณัฐนันท์ น้อยทรงค์ คุณครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ได้ให้ความรู้เรื่องกระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และคุณศุภมาศ อาลี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จุดเน้นยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” ซึ่งในปีนี้จังหวัดยะลาได้สนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกโรงเรียนๆ ละ ๑,๓๐๐ บาท เพื่อใช้ในการการขับเคลื่อนกิจกรรมในสถานศึกษาต่อไป

สพป.ระนอง ร่วมใจช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุทางถนน

725937.jpg

วันที่ 18 มีนาคม 2558 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.ระนอง ได้รับมอบหมายจาก นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ไปเยี่ยม ด.ญ.วริสรา สังข์ทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านละออง อำเภอเมือง จ.ระนอง ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน ขณะเดินทางไปโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 อาการได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง ไม่สามารถรับรู้ และการตอบสนองได้ และได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลระนอง และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และต่อมาได้ย้ายมารักษาตัวที่บ้านพัก บ้านละออง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง อาการดีขึ้นเป็นระยะ แต่ไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ ซึ่งขณะนี้ทาง สพป.ระนอง ได้นำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าวแล้ว โดยครั้งที่ 1 กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 5,000 บาท ครั้งที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากร สพป.ระนอง จำนวน 8,125 บาท และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ระนอง จำนวน 14,145 บาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 27,270 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนเป็นค่ารักษาพยาบาลต่อไป สุภาณี เลิศศักดิ์วานิช ปชส.สพป.ระนอง ภาพ/รายงานข่าว

18 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: