Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลในเอ็กทรานอนฮาร์ดดิสและการปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลในเอ็กทรานอนฮาร์ดดิสและการปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนขนาดเล็ก

March 20, 2015

726823.JPG

นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลในเอ็กทรานอนฮาร์ดดิสและการปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำทรัพยากรจากเอ็กทรานอนฮาร์ดดิสมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และปรับหลักสูตรของสถานศึกษา การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นายสมหวัง อัมภรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวง และประธานกลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

20 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: