Home > ข่าวการศึกษา > ป๋วยทอล์ค#๒ภายใต้หัวข้อโจทย์ใหม่?:ทัศนะว่าด้วยการศึกษา

ป๋วยทอล์ค#๒ภายใต้หัวข้อโจทย์ใหม่?:ทัศนะว่าด้วยการศึกษา

March 24, 2015

ป๋วยทอล์ค#2ภายใต้หัวข้อ”โจทย์ใหม่?:ทัศนะว่าด้วยการศึกษา”

6g75hb96j6kaajb9i8dbd.jpg

“ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ท่านเป็นบุคคลที่มีผลงานทางความคิด การพัฒนาและการบริหารประเทศ ทั้งยังเป็นอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ของประเทศ ที่มีความซื่อสัตย์อันเป็นแบบอย่างในอุดมคติของข้าราชการไทยและผู้รับใช้สังคม ซึ่งตลอดช่วงชีวิตของ ศ.ดร.ป๋วย นั้นท่านอุทิศตนเพื่อความดี ความงาม ความจริง และความรุ่งเรืองของประชาชน ดังจะเห็นได้จากบทความเรื่อง “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ที่ ศ.ดร.ป๋วย เขียนขึ้นและมีการกล่าวถึงอย่างมาก เพราะสะท้อนอุดมคติของสังคมไทย ที่ต้องการความเท่าเทียมและเป็นธรรม ผู้คนต่างเคารพกันอยู่ด้วยกันอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีโอกาสที่เท่าเทียม ที่สำคัญรัฐและสังคมต้องตระหนักและเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพด้วย” ประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป กล่าวยกย่อง ศ.ดร.ป๋วย ในโอกาสที่ปี พ.ศ.2559 จะครบรอบ 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย ทางคณะกรรมการโครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย ร่วมกับมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิโกมลคีมทอง Econ Kids, HUBBA Thailand, MA:D และเครือข่ายกำหนดจัดงาน “ป๋วยทอล์ค#2 ภายใต้หัวข้อ “โจทย์ใหม่? : ทัศนะว่าด้วยการศึกษา” ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กทม.

“ป๋วยทอล์ค#2 มีอะไรซ่อนอยู่?” ประวิทย์ อธิบายว่า ป๋วยทอล์ค ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่สื่อสารอุดมคติและความซื่อสัตย์ของ ศ.ดร.ป๋วย ที่มุ่งส่งเสริมความดี ความงาม ความจริงอันเป็นคุณค่าสำคัญในการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ ไปยังคนไทยรุ่นใหม่เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการคิดและตั้งคำถามเกี่ยวกับการศึกษาและสังคมไทยผ่านเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ โดยได้ได้คัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นนักปฏิบัติและนักคิด จำนวน 7 คน มาร่วมแสดงทัศนะเกี่ยวกับการศึกษา ในทุกมิติ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องราวในอุดมคติของศ.ดร.ป๋วยทั้งสิ้น

“ป๋วยทอล์ค#2 จะเน้นสื่อสารทัศนะเรื่องการการศึกษา เพราะการศึกษาคือหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาคนให้เท่าเทียมกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องควรลงทุน เราจึงมุ่งหวังว่าให้ผู้ร่วมงานทุกคนทั้งนิสิต นักศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา นักบริหาร ผู้กำหนดนโยบายและประชาชนทั่วไปจะได้รับแรงบันดาลใจ และเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงคุณค่าจากของอุดมคติและความซื่อสัตย์โดยมี ศ.ดร.ป๋วยเป็นแบบอย่าง” นายประวิทย์สรุป

เพราะการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่แต่ในกรอบ “อมรรัตน์ สีหะปัญญา” ครูอาสาสมัครมูลนิธิ Teachfor Thailand โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ เล่าประสบการณ์ในโรงเรียนขยายโอกาสว่า จากการทำงานทำให้เข้าใจว่าภูมิหลัง ปัจจัยพื้นฐานครอบครัว ความยากจน สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ตนตั้งคำถามกับตนเองว่าจะทำเช่นไรเพื่อให้เด็กเติบโตมาอย่างมีคุณภาพในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่หุ่นยนต์ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องปรับระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาระบบความคิดของเด็กใหม่ ต้องสอนและฝึกฝนให้เด็กรู้จักคิดเปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถพิสูจน์คำถามของตนให้ได้ สิ่งที่ยากที่สุดของการสอนเด็กไม่ใช่ตัวเด็กแต่เป็นทัศนคติของครูผู้สอนที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน จึงจะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้

ขณะที่เด็กรุ่นใหม่ ณัฐนันท์ วรินทรเวช นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้มุมมองว่า ในโลกไซเบอร์นั้นเราจะเห็นคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง สังคม ขณะที่การควบคุมสื่อของภาครัฐยังเป็นมาตรการที่ไร้เสถียรภาพ ซึ่งตนมองว่าการตั้งคำถามจากกูเกิล กับการถามกับพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีบริบทที่ต่างกันมาก เพราะคำตอบของพ่อแม่ ครูอาจารย์จะจบลงที่ตัวบุคคลนั้น ไม่ว่าจะรู้คำตอบหรือไม่ก็ตาม แต่การถามในโลกไซเบอร์ จะไม่มีคำถามที่ “ไม่ควรถาม” เพราะอำนาจที่จะ “รู้” ทั้งหมดถูกโอนถ่ายมายังผู้ถาม โดยมีข้อจำกัดของระบบเพียงเล็กน้อย ซึ่งตรงนี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบการคิดของคนรุ่นใหม่ให้กล้าตั้งคำถามมากขึ้น อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้ “คนรุ่นใหม่” ได้ถามคำถามที่เขาอยากถามทุกเรื่อง โดยไม่ต้องรอให้คำถามนั้นเหี่ยวเฉาไปโดยไม่ได้รับคำตอบ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะสืบสานอุดมคติ ศ.ดร.ป๋วย ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานฟรีได้ที่

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: