Home > ข่าวการศึกษา > เด็กใต้ก็เต็มร้อยโอเน็ตได้คณิตฯ-วิทย์รุ่งภาษาไทยร่วง

เด็กใต้ก็เต็มร้อยโอเน็ตได้คณิตฯ-วิทย์รุ่งภาษาไทยร่วง

March 25, 2015

เด็กใต้ก็เต็มร้อยโอเน็ตได้คณิตฯ-วิทย์รุ่งภาษาไทยร่วง

a6ab6je7bekbkeakahgjh.jpg

กองทัพยอดมนุษย์เด็ก ป.6 ถล่มข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตปี 2557 ซะยับ ! เด็กสมองดีเหล่านี้พาเหรดทำคะแนนเต็ม 100 ได้ถึง 433 คน ในจำนวนนี้ เต็ม 100 เกิน 1 รายวิชากันไป 85 คน ฮอตที่สุด คือ หนุ่มน้อยจาก จ.เพชรบุรี ที่สร้างประวัติศาสตร์ทำคะแนนเต็ม 100 ได้ถึง 3 วิชา ที่น่าสนใจคือ เด็กจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ว่า เป็นพื้นที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรั้งท้ายด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เป็นอุปสรรคถ่วงการเรียนนั้น ก็ยังมีเด็กที่ทำคะแนน 100 เต็ม 2 วิชา 2 คน อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมของพวกเขาเหล่านี้จะประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นวิชาหากิน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาภาษาไทย ภาษาประจำชาติไทย กลับไม่มีใครได้เต็ม 100 แม้แต่เด็กสมองแรง ก็ยังได้คะแนนวิชานี้ไม่ถึง 80 ธนัส วงศ์สมุทร หรือ เปตอง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี ดังเป็นพลุแตกหลังระเบิดฟอร์มทำคะแนนได้เต็ม 100 ถึง 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ทำเอาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้นสังกัดของโรงเรียน ได้หน้า ไปตามๆ กัน เจ้าตัว เผยเคล็บลับพิชิตร้อยว่า ต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียน ไม่เข้าใจให้ถามครูทันที ตรงไหนเป็นเนื้อหาสำคัญก็ไฮไลท์ไว้ กลับบ้านก็ไปอ่านทบทวนอีกครั้ง เปตอง บอกด้วยว่า ที่สามารถทำคะแนนเต็มได้ในวิชายากๆ เพราะชอบและถนัด ในอนาคตใฝ่ฝันจะเป็นวิศวกรหุ่นยนต์ เพราะมีความสนใจเรื่องการประดิษฐ์หุ่นยนต์ เทคโนโลยีต่างๆ มาอำนวยความสะดวกให้มนุษย์ ปัจจุบันไทยต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เงินทองไหลออกจากประเทศจำนวนมาก ถ้าสามารถประดิษฐ์เทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง ก็จะลดการขาดดุลไปได้ สุนิตา บุญถาวร หรือ แป้ง จากโรงเรียนอนุบาลปัตตานี นักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในอันดับท้ายๆ ของประเทศ ก็สามารถฝ่าฟันสถานการณ์ไม่สงบ ทำคะแนนได้เต็มร้อยในวิชายากๆ อย่างคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้ แป้ง บอกว่า เคล็ดลับในการเรียนนั้น จะตั้งใจฟังครูสอนให้เข้าใจ กลับมาบ้านก็ทบทวนบทเรียนซ้ำวันละประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วก็มีการผ่อนคลายด้วยการกีฬา ดูโทรทัศน์บ้าง อย่างไรก็ตาม โรงเรียนที่ตั้งในตัวเมืองอย่างโรงเรียนของแป้งนั้น สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มที่กว่าโรงเรียนรอบนอกหรือโรงเรียนในพื้นที่สีแดง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงออกมาได้ดีระดับหนึ่ง “สภาพแวดล้อมใน 3 จังหวัดภาคใต้ก็รู้ๆ กันอยู่ ถ้าลดลงได้จะดีมาก เพราะสภาพแวดล้อมอย่างนี้ มีระเบิด มีความวุ่นวาย นอกจากทำให้เด็กต้องขาดเรียนแล้ว ยังมีผลต่อจิตใจเด็กด้วย เด็กต้องเครียด วิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัย บางคนโรงเรียนถูกเผา ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนแทนเพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ บางทีก็ไม่ได้เรียนเลยตลอดภาคเรียน ผลการเรียนก็ย่อมออกมาไม่ดี” อย่างไรก็ตาม แม้คะแนนโอเน็ตในปีนี้ จะเพิ่มขึ้นหลายวิชาแต่วิชาภาษาไทยกลับลดลง แม้แต่ระดับเด็กท็อปร้อย ส่วนใหญ่ก็ได้คะแนนวิชาภาษาไทยน้อยกว่าวิชาอื่นๆ เช่นกัน แป้ง บอกว่า คนไทยสมัยนี้ไม่สนใจวิชาภาษาไทย สนใจแต่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ เด็กๆ จึงละเลยความสำคัญของวิชานี้ไป ขณะที่ ชารีฟ จากโรงเรียนอนุบาลยะลา ก็บอกเช่นกันว่า วิชาภาษาไทยนั้นยากกว่าภาษาอังกฤษเสียอีก ต้องทำความเข้าใจมาก เพราะฉะนั้น ผลคะแนนของ ชารีฟ ซึ่งถือว่าดีมาก เกิน 80 ในทุกวิชา โดยเฉพาะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้เต็มร้อย แต่กลับได้ภาษาไทยไม่ถึง 80 ชารีฟ เผยเคล็ดลับเช่นกันว่า จะตั้งใจเรียนในห้องเรียนและกลับไปทบทวนเนื้อหาอีกที่บ้าน ชารีฟ ทิ้งท้ายด้วยว่า อยากให้รัฐจัดสรรอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนเพิ่มเติม โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทุกวันนี้มีน้อย นักเรียนต้องแบ่งๆ กันใช้งาน ที่เหนืออื่นใด อยากให้เหตุการณ์ในภาคใต้สงบลง นักเรียนจะได้ไปโรงเรียนโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ล้อมกรอบ ผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ประจำปี 2557 มีคะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มวิชาเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จากร้อยละ 44.81 เป็นร้อยละ 45.73 และเฉพาะ 5 วิชาหลัก เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.30 เป็นร้อยละ 42.35 ส่วนในรายวิชาที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากร้อยละ 38.31 เป็นร้อยละ 50.67 วิชาภาษาอังกฤษ จากร้อยละ 33.82 เป็นร้อยละ 36.02 และวิชาวิทยาศาสตร์ จากร้อยละ 37.40 เป็นร้อยละ 42.13 ส่วนในรายวิชาที่คะแนนลดลงคือ วิชาภาษาไทย ซึ่งลดลงจากร้อยละ 45.02 เป็นร้อยละ 44.88 และวิชาคณิตศาสตร์ ลดลงจากร้อยละ 41.95 เป็นร้อยละ 38.06

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

%d bloggers like this: