Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ระยอง เขต ๑ จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.) รุ่น ๑/๒๕๕๘

สพป.ระยอง เขต ๑ จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.) รุ่น ๑/๒๕๕๘

March 27, 2015

727384.jpg

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต1 และกองลูกเสือโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.) รุ่น 1/2558 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2558 ให้กับครู, บุคลากรทางการศึกษา, นักการภารโรง, บุคลากรหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนอื่นที่มีความสนใจในกิจการลูกเสือไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือสำรองได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนอีกทางหนึ่ง ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรในสังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 และสำนักงานลูกเสือจังหวัดระยอง

22 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: