Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘

April 7, 2015

สพม.๑๓ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

734507.JPG

> สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง ร่วมกับ สพม.๑๓ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

> เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.๑๓ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว รอง ผอ.สพม.๑๓ นำตัวแทนผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนอำเภอสิเกา เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบในพื้นที่ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตรัง และปลูกจิตสำนึกให้แก่ชุมชน นักเรียนให้เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมดังกล่าว มีโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดตรัง) เข้าร่วมจำนวน ๙ โรง รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน.

ภาพ / ข่าว : วัจนา ไกรเทพ.

สพม.34 ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

734384.jpg

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายสุริยะ ประสาทบัณทิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ ข้าราชการ ประชาชน ฯลฯ, ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้

ภาพ : พิสิษฐ์ สุวรรณราช

6 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: