Home > ข่าวการศึกษา > วันสงกรานต์ไทย สพป.มหาสารคาม เขต ๓ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ นายอำเภอ

วันสงกรานต์ไทย สพป.มหาสารคาม เขต ๓ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ นายอำเภอ

April 9, 2015

735449.JPG

วันสงกรานต์ไทย ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี ประเทศไทยถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยในอดีต เป็นวันที่ผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับการให้ศีลให้พรลูกหลานสืบต่อกันมา ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานราชการทุกส่วนได้ถือเอาวันสงกรานต์ไทย เป็นวันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสายบังคับบัญชาก็ได้ถือเอาวันนี้เป็นวันรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเช่นเดียวกัน

สพป.มหาสารคาม เขต ๓ โดยการนำของนายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้มองเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้นำผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอโกสุมพิสัย พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอโกสุมพิสัย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกาเป็นต้นไป ณ บ้านพักนายอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เกิดผลแห่งความสุข ความเบิกบานใจ ความสะอาดของจิตใจ อันเนื่องมาจากความเลื่อมใสในสิ่งที่เคารพและบูชา เป็นสิริมงคล ตลอดจนเสริมสร้างความรักสามัคคีแก่บุคลในองค์กรและหน่วยงาน

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : นักประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

ภาพ/ข่าว

http://203.172.194.82/newsmk3/?p=2391

08 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: